Прикметник
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Слова,що називають ознаки предметів ,називаються

а)

іменниками

б)

прикметниками

в)

дієсловами

2.

Прикметники відповідають на питання

а)

хто?що?

б)

який?яка?яке?які?

в)

що робити?що зробити?

3.

Вибрати прикметник

а)

біжить

б)

сміх

в)

веселий

4.

В якому рядку лише прикметники?

а)

сміх ,смішний,посміхатися

б)

весняний,веснянка,весна

в)

добрий,хороший,вредний

5.

Прикметники змінюються за:

а)

родами і відмінками

б)

родами і числами

в)

не змінюються

6.

У якому випадку прикметник ужито в прямому значенні?

а)

Золотий годинник

б)

Срібний голосочок

в)

Залізний характер

7.

Назви яких кольорів можна утворити від слова лимон?

а)

Кислий

б)

Лимонний

в)

Жовтий

8.

До прикметника "хоробрий" дібрати антоніми

а)

сміливий

б)

боягузливий

в)

зайчик

9.

Весняний вітерець

а)

однина

б)

множина

10.

Дібрати антоніми до "великий"

а)

малий

б)

мізинчик

в)

старий

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. б (1 балів)
3. в (1 балів)
4. в (1 балів)
5. б (1 балів)
6. а (1 балів)
7. б (1 балів)
8. б (1 балів)
9. а (1 балів)
10. а (1 балів)