Природа восени.Тест з природознавства
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

В яку пору року більше грибів?

а)

Літо

б)

Осінь

в)

Весна

2.

В житті звірів заміна літньої шубки на теплу зимову називається

а)

Переодягання

б)

Заміна шубки

в)

Линяння

3.

Завислі в повітрі краплі,крижинки та водяна пара - це

а)

Хмари

б)

Пар

в)

Дощ

4.

Визнач властивість води

а)

Має круглу форму

б)

Синій колір

в)

Не має запаху та смаку

5.

Прилад для вимірювання температури

а)

Ваги

б)

Термометр

в)

Сантиметрова стрічка

6.

При якій температурі повітря замерзає вода?

а)

+2

б)

-1

в)

+1

Ключ до тесту

1. б (5 балів)
2. в (5 балів)
3. а (5 балів)
4. в (5 балів)
5. б (5 балів)
6. б (5 балів)