Природні зони
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Для якої природної зони характерна надмірна зволоженість при високій температурі повітря?

а)

Тайги (хвойних лісів)

б)

Саван та рідколісся

в)

Вологих екваторіальних лісів

2.

У рослинності якої природної зони переважає різнотрав'я?

а)

Тундра

б)

Степи

в)

Пустелі та напівпустелі

3.

У цій природній зоні за умов суворого клімату ростуть мохи та лишайники, а тварини - хижаки, життя яких повязане з океаном.

а)

Тайга

б)

Напівпустелі та пустелі

в)

Арктичні(антарктичні) пустелі

4.

Яка природна зона розташована у межах субарктичного кліматичного поясу?

а)

Тайга

б)

Тундра

в)

Мішані ліси

5.

Яка природна зона зображена на малюнку?

а)

Твердолисті вічнозелені ліси і чагарники

б)

Мішані ліси

в)

Вологі екваторіальні ліси

6.

Яка природна зона зображена на малюну?

а)

Пустелі і напівпустелі

б)

Савани і рідколісся

в)

Степи

7.

Оберіть представників рослинного і тваринного світу, що належать до зони саван і рідколісся.

а)
б)
в)
г)
д)
е)
є)
8.

Які з представників рослинного і тваринного світу характерні для природної зони пермінно-вологих лісів?

а)
б)
в)
г)
д)
е)
9.

Які з представлених рослин і тварин є представниками зони арктичних пустель?

а)
б)
в)
г)
д)
е)
10.

Яку з тванин ви ніколи на зустрінете в саванах?

а)
б)
в)
г)

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. б (1 балів)
3. в (1 балів)
4. б (1 балів)
5. в (2 балів)
6. а (2 балів)
7. а г д е (4 балів)
8. а б г е (4 балів)
9. а б г д (4 балів)
10. в (2 балів)