Природні зони України
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Природними зонами називають ...

а)

Великі ділянки земної кулі, що різняться своїми природними умовами, ґрунтами, рослинним і тваринним світом.

б)

Великі ділянки земної кулі, однакові за своїми природними

умовами, ґрунтами, рослинним і тваринним світом.

2.

Між природними зонами чіткі межі:

а)

Є.

б)

Немає.

в)

В окремих є.

3.

Як змінюються природні зони в межах України?

а)

З півночі на південь.

б)

З півдня на північ.

в)

Зі сходу на захід.

г)

Із заходу на схід.

4.

Скільки природних зон розміщено в межах України?

а)

Дві.

б)

Три.

в)

Чотири.

г)

Сім.

5.

Зони розміщені з півночі на південь в порядку:

а)

Лісостеп, мішані ліси, степ.

б)

Степ, лісостеп, мішані ліси.

в)

Мішані ліси, лісостеп, степ.

г)

Мішані ліси, степ, лісостеп.

6.

Природні зони беруть свою назву:

а)

Від рослинності, яка їм властива.

б)

Від тварин, які там проживають.

в)

Від назв найближчих міст.

Ключ до тесту

1. а (5 балів)
2. б (5 балів)
3. а (5 балів)
4. б (5 балів)
5. в (5 балів)
6. а (5 балів)