Річний тест з природознавства. 4 клас.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Обери й познач правильне твердження.

а)

а) Людина існує незалежно від природи.

б)

б) Людина та природа тісно взаємопов’язані.

в)

в) Людина є частиною природи.

2.

Обери й познач правильну відповідь.

Причиною зміни дня і ночі є обертання Землі навколо...

а)

а) Сонця;

б)

б) Своєї осі;

в)

в) Сонця та власної осі.

3.

Обери й познач правильну відповідь.

Який материк є найспекотливішим на планеті?

а)

а) Австралія

б)

б) Південна Америка

в)

в) Африка

4.

Обери твердження, з яким ти погоджуєшся.

а)

а) Речовини в рідкому стані мають постійну форму й об’єм.

б)

б) Речовини в рідкому стані зберігають об’єм, але не мають постійної форми.

5.

Обери правильну відповідь.

Для чого застосовується масштаб?

а)

За картою визначати дійсні розміри об'єктів на місцевості.

б)

Перевести великі відстані на місцевості в малі на карті.

в)

Достовірно зобразити знаходження об'єктів у зменшеному вигляді.

6.

Чи вірне дане твердження?

Озеро, ставок, річка, море, канал, океан - це природні водойми.

а)

Так

б)

Ні

7.

Тіла складаються із 1)________________. А переважна їх більшість складається з невидимих дрібних 2)________________ - 3)______________, від яких залежать властивості 4)_______________. У свою чергу, 5)______________ побудовані з однакових або різних 6)_________________.

а)

1) молекул

2) частинок

3) речовин

4) молекул

5) речовини

6) атомів

б)

1) речовин

2) частинок

3) молекул

4) речовин

5) молекули

6) атомів

8.

Який заповідник створено у зоні  мішаних лісів?

а)

Поліський

б)

Медобори

в)

Асканія-Нова

9.

Через вирубування лісу зміліла річка. До яких наслідків це може призвести?

а)

Загине тваринний світ річки

б)

Зів'януть рослини

в)

Зруйнується ґрунт      

г)

Річка пересохне          

д)

Виросте новий ліс

10.

З якими країнами межує наша держава на півночі?

а)

Білоруссю 

б)

Молдовою

в)

Росією

11.

Причиною утворення ярів є:

а)

горбиста поверхня

б)

часті зливи, що розмивають пухкий ґрунт

в)

знищення рослинного покрову внаслідок над­мірного випасання худоби

г)

виорювання ґрунту вздовж схилів

д)

висаджування на схилах дерев та кущів

Ключ до тесту

1. б в (1 балів)
2. б (1 балів)
3. в (1 балів)
4. б (1 балів)
5. а б в (1 балів)
6. б (1 балів)
7. б (2 балів)
8. а (1 балів)
9. а б г (1 балів)
10. а (1 балів)
11. б в г (1 балів)