Прислівник
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Доберіть антонім до прислівника гірко

а)

Кисло

б)

Солодко

в)

Солоно

2.

Що таке прислівник?

а)

Це частина мови.

б)

Це незмінна частина мови, Що відповідає на питання Як? Куди? Коли? Де?

в)

Це незмінна частина мови.

3.

Доберіть синоніми до слова зимно

а)

Весело, радісно, холодно.

б)

Холодно, прохолодно, морозно

в)

Холодно, сумно, морозно

4.

Виберіть рядок у якому вказані тільки прислівники.

а)

Ззаду, весняний, прохолодно

б)

Напам'ять, прохолодно, весна

в)

Напам'ять, навесні,вранці.

5.

У якому рядку всі прислівники записані правильно?

а)

Вранці, вгорі, глибоко.

б)

Вранці, в горі, глибоко.

в)

В ранці, вгорі, глибоко.

Ключ до тесту

1. б (20 балів)
2. б (20 балів)
3. б (20 балів)
4. в (20 балів)
5. а (20 балів)