Прислівник
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Прислівник - це ...

а)

змінна частина мови

б)

змінна частина слова

в)

незмінна частина мови

2.

Прислівник вказує на ...

а)

ознаку предмета

б)

ознаку дії

в)

дію предмета

3.

Прислівник в реченні зв`язаний з ...

а)

іменником

б)

дієсловом

в)

прислівником

4.

Прислівник в реченні виконує роль ...

а)

другорядного члена речення

б)

присудка

в)

заголовка

5.

Високо в небі пропливали легенькі хмаринки.

(Визнач запитання, на яке відповідає прислівник в даному реченні.)

а)

Які?

б)

Як?

в)

Де?

Ключ до тесту

1. в (5 балів)
2. б (5 балів)
3. б (5 балів)
4. а (5 балів)
5. б (5 балів)