Прислівник

Додано: 21 квітня
Предмет: Українська мова, 4 клас
Тест виконано: 785 разів
12 запитань
Запитання 1

Прислівник - це ...

варіанти відповідей

...незмінна частина мови, яка вказує на предмети, їх ознаки, кількість, але не називає їх.

...незмінна частина мови, яка називає ознаку дії, або пояснює де, як, коли відбувається дія.

...незмінна частина мови, що називає ознаку предмета.

...незмінна частина мови, яка позначає кількість предметів або їх порядок під час лічби.

Запитання 2

На які питання відповідає прислівник?

варіанти відповідей

Коли? Куди? Як? Де?

Як? Хто? Коли?

Де? Що? Який?

Як? Який? Куди?

Запитання 3

Прислівники у реченні виконують роль...

варіанти відповідей

... головних членів речення, підметів.

... головних членів речення, присудків.

... другорядних членів речення.

Запитання 4

У реченні прислівник найчастіше пов'язаний з...

варіанти відповідей

... іменником.

... прикметником.

... дієсловом.

... займенником.

Запитання 5

Укажи рядок, у якому всі слова прислівники

варіанти відповідей

Голосно, ліворуч, напам'ять.

Вічно, темно, важке.

 Тримаючи, вчора, дочиста.

Пливе, сон,мелодійно.

Запитання 6

Заміни вислів одним словом - прислівником.

Повертатися додому тоді, коли й обіцяв - ...

варіанти відповідей

... швидко.

... наввипередки.

... одночасно.

... своєчасно.

Запитання 7

Заміни вислів синонімічним прислівником.

Повідомити про щось раніше зазначеного часу − ...

варіанти відповідей

... старанно.

... заздалегідь.

... дбайливо.

Запитання 8

Вибери рядок, де є прислівники антоніми. (2 правильні відповіді)

варіанти відповідей

взимку - влітку

ввечері − звечора

радісно − весело

ліворуч - праворуч

Запитання 9

Познач, яку частину слова виділено у прислівниках звечора, навесні, добре, щедро.

варіанти відповідей

закінчення

 корінь

суфікс 

основа

Запитання 10

У якому рядку подано прислівники-синоніми?

варіанти відповідей

ретельно, якісно, старанно

дзвінко, голосно, мало

деколи, ввічливо, хутко

 тихо, голосно, пошепки

Запитання 11

Як слід писати наступні прислівники: (в)літку, (що)тижня, (в)низу?

варіанти відповідей

через дефіс

окремо

разом

Запитання 12

У якому реченні виділене слово є прислівником?

варіанти відповідей

Іванко отримав дванадцять балів за тест, бо добре підготувався.

Добре діло роби сміло!

Добре слово й кішці приємне.


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест