"Призначення й використання математичних, статистичних функцій"
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Яке призначення статистичних функцій?

а)

Математичні обчислення над даними комірок 

б)

Опрацювання текстових даних 

в)

Перевірка відповідності значення комірки певній умові 

г)

Аналіз значень діапазонів комірок 

2.

У якому випадку доцільно застосувати статистичну функцію AVERAGE? 

а)

Підрахунок підсумкової оцінки в шкільному журналі успішності 

б)

Знаходження кількості пропущених уроків у шкільному журналі 

в)

Підрахунок числа комірок певного діапазону, які містять дані 

г)

Обчислення загальної кількості проданого товару 

3.

У якому випадку аргументом математичної функції є інша функція?

а)

=(PRODUCT(A1:В2)

б)

 =SUM(A1;B2:D4;F6)

в)

 =ROUND(PRODUCT(A1:В2);1)

г)

 =ROUND(A1;1)

4.

Яку формулу слід використати для підрахунку кількості від’ємних чисел у діапазоні D5:J12? 

а)

 =COUNT(D5:J12) 

б)

 =SUMIF(D5:J12;”<0”) 

в)

 =COUNTIF(D5:J12;”<0”) 

г)

 =AVERAGE(D5:J12)

5.

Яка формула призначена для знаходження найменшого спільного кратного чисел з комірок діапазону M5:M7?

а)

 =GCD(M5:M7)

б)

 =PRODUCT(M5:M7)

в)

 =LCM(M5:M7)

г)

 =SUM(M5:M7)

6.

Як можна ознайомитися з переліком і коротким описом функцій?

а)

На вкладці Формули - Бібліотека функцій, розгорнувши потрібний тип функцій 

б)

Викликати довідку  

в)

У вікні Вставка функції, яке розгортається, кнопкою fx - вставити функцію 

г)

Виконати Вставка - Символи - Рівняння 

7.

Які функції є математичними?

а)

ROUND 

б)

IF

в)

SUM

г)

OR

8.

Встановіть відповідність між позначеннями функцій і значеннями, які вони повертають

а)

AVERAGE-Середнє значення 

б)

COUNT-Мінімальне значення 

в)

MIN-Кількість комірок з числовими даними 

г)

MAX-Максимальне значення 

Ключ до тесту

1. г (1 балів)
2. а (1 балів)
3. в (1 балів)
4. в (1 балів)
5. в (1 балів)
6. а в (2 балів)
7. а в (2 балів)
8. а г (2 балів)