Про що і про кого розповідає історія? 2 частина
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Правитель Київської Русі

а)

король

б)

князь

в)

принц

2.

Козацький човен називався:

а)

курінь

б)

чайка

в)

зимівник

3.

Хрещення Русі відбулося:

а)

999

б)

988

в)

980

4.

Найдавніше слов'янське місто на території нашої країни

а)

Переяслав

б)

Київ

в)

Чернігів

5.

хто зображений?

а)

Хмельницький

б)

Вишневецький

в)

Конашевич-Сагайдачний

6.

Князь Київської Русі. Карбував перші монети.

а)

Володимир

б)

Ольга

в)

Ярослав

7.

Козацька фортеця

а)

Замок

б)

Січ

в)

Фортеця

8.

Держава, в якій влада належить представникам народу, обраним на певний час

а)

Республіка

б)

Монархія

в)

Диктатура

9.

Що зображено на картинці?

а)

Хрещення Володимира в Корсуні

б)

Хрещення киян

в)

Хрещення Ольги в Константинополі

10.

Перший університет Наддніпрянської України засновано

а)

1805 року Василем Каразіним

б)

1785 року І. Мечниковим

в)

1905 року М. Грушевським

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. б (1 балів)
3. б (1 балів)
4. б (1 балів)
5. в (1 балів)
6. а (1 балів)
7. б (1 балів)
8. а (1 балів)
9. а (1 балів)
10. а (1 балів)