Готуємось до ДПА. Варіант 2.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Серед одиниць вимірювання вкажіть ту, якою можна вимірювати площу.

а)

м3

б)

см

в)

ар

г)

км

2.

Зведіть дріб 2/7 до знаменника 21.

а)
б)
в)
г)
3.

Який з виразів тотожно рівний виразу 0,2ху(2х – 4у)

а)

0,4х2у – 0,8ху2

б)

0,2х2у – 0,2хy2

в)

0,4x2y – 4y;

г)

2у – 4х2у.

4.

Знайдіть точку перетину графіка функції у = 0,7х – 21 з віссю ординат.

а)

(0; 21)

б)

(30; 0)

в)

(0; –21)      

г)

(–30; 0)

5.

Подайте у вигляді дробу вираз 

а)
б)
в)
г)
6.

Розв’яжіть рівняння 3√x – 12 = 0.

а)

–2; 2

б)

4

в)

16

г)

8

7.

На рисунку зображено графік функції у = –x2 + 2x + 3. Укажіть найбільше значення функції.

а)

1

б)

2

в)

3

г)

4

8.

Вкладник поклав до банку 15 000 грн. під 10 % річних. Яку суму він отримає через 2 роки?

а)

18 000 грн.

б)

18 100 грн.

в)

18 150 грн.

г)

18 200 грн.

9.

На рисунку ∠АОВ – розгорнутий, ОС – бісектриса ∠AOD, а ∠BOD = 40°. Знайдіть градусну міру кута ∠COD.

а)

40°

б)

70°

в)

90°

г)

80°

10.

Деякі два кути прямокутної трапеції можуть дорівнювати...

а)

30° і 60°

б)

25° і 155°

в)

35° і 155°

г)

25° і 145°

11.

Сторона правильного трикутника дорівнює 4 дм. Знайдіть площу трикутника.

а)

4√3 дм2

б)

8√3 дм2

в)

2√3 дм2

г)

16√3 дм2

12.

Вершинами трикутника АВС є точки А(3; 2), В(–1; 4), С(–3; 0). Знайдіть довжину медіани АМ, проведеної до сторони ВС.

а)

5

б)

√17

в)

√53

г)

25

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. г (1 балів)
3. а (1 балів)
4. в (1 балів)
5. в (1 балів)
6. в (1 балів)
7. г (1 балів)
8. в (1 балів)
9. б (1 балів)
10. б (1 балів)
11. а (1 балів)
12. а (1 балів)