Процеси життєдіяльності тварин
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Яка тварин є хижаком?

а)

воша головна

б)

травневий хрущ

в)

жук гнойовик

г)

жук сонечко

2.

Як називається стадія розвитку комахи, зображена на малюнку?

а)

яйце

б)

личинка

в)

лялечка

г)

імаго (доросла особина)

3.

Який тип нервової системи у тварини зображеної на малюнку?

а)

дифузна

б)

стовбурова

в)

розкидано-вузлова

г)

нервовий ланцюжок

4.

У якої з тварин покриви тіла представлені сухою шкірою, вкритою роговими щитками, лусочками, пластинками. Залози в ній відсутні.

а)
б)
в)
г)
5.

Вкажіть тварину в якої відсутній сечовий міхур

а)
б)
в)
г)
6.

У якої тварини є специфічний орган чуття - бічна лінія:

а)

гадюки звичайної

б)

дельфіна афаліни

в)

коропа дзеркального

г)

дятла строкатого

7.

Яка будова шлунку у тварин, зображених на малюнку?

а)

великий однокамерний

б)

двокамерний (залозистий та м'язистий)

в)

трикамерний

г)

чотирикамерний

8.

Який спосіб розмноження тварин зображений на малюнку?

а)

статевий

б)

поділ клітин

в)

фрагментація

г)

брунькування

9.

Яким із наведених тварин притаманний обмежений ріст?

а)
б)
в)
г)
10.

Виберіть характерні ознаки статевого розмноження:

а)

велика кількість нащадків за короткий період

б)

нащадки поєднують риси обох батьків

в)

повільне відтворення невеликої кількості нащадків

г)

нащадки є точною копією батьків

Ключ до тесту

1. г (1 балів)
2. в (1 балів)
3. б (1 балів)
4. б (1 балів)
5. б (1 балів)
6. в (1 балів)
7. г (1 балів)
8. г (1 балів)
9. а г (2 балів)
10. б в (2 балів)