Розділ 1. "Проектування як складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини"
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Новий, із суттєвими відмінностями, технічний розв’язок задачі в будь-якій галузі народного господарства, соціально-культурного будівництва чи охорони держави, що дає позитивний ефект це -

а)

раціоналізаторство

б)

винахід

в)

відкриття

г)

технічна творчість

2.

Метод мозкового штурму офіційно був винайдений 

а)

Алексом Ф. Осборном у 1953 році

б)

В. Гордоном у 1961 році

в)

Цвіккі Ф. у 1930 році

г)

Генріхом Бушем у 1958 році

3.

Техніка розв’язування спірних питань, стимулювання процесу мислення у бік несподіваних і випадкових рішень це -

а)

Синектика

б)

Мозковий штурм

в)

Аналогія

г)

Функціонально – вартісний аналіз

4.

Які види аналогій використовують у своїй діяльності синектори?

а)

особиста, пряма, реальна, фантастична

б)

опосередкована, реальна, фантастична

в)

реальна, пряма, символічна, особиста

г)

фантастична, особиста, пряма, символічна

5.

Відокремлення процесу генерації ідей від їх критики чи оцінювання:

а)

Синектика

б)

Мозковий штурм

в)

Аналогія

г)

Функціонально – вартісний аналіз

6.

Метод, в якому виявляють декілька морфологічних ознак або параметрів, які є знаковими для даної задачі, і складають із них всі можливі поєднання – метод -

а)

фокальних об’єктів

б)

контрольних запитань

в)

синектики

г)

морфологічного аналізу

7.

Метод, заснований на творчій пізнавальній активності винахідника в процесі розв’язання проблем (вдосконалений метод фокальних об’єктів) -

а)

метод випадковостей

б)

"мозковий штурм"

в)

метод морфологічного аналізу

г)

метод контрольних запитань

8.

Метод системного дослідження об’єкта, спрямований на зниження витрат під час його проектування, виробництва й експлуатації без витрат під час його проектування, виробництва й експлуатації без втрат якості і корисності виробу для споживача; метод економії та бережливості:

а)

метод морфологічного аналізу

б)

метод випадковостей

в)

метод контрольних запитань

г)

функціонально-вартісний аналіз

9.

Одна з перших і найбільш давніх технологій творчості:

а)

Винахідництво

б)

Алгоритм розв’язку винахідницьких задач

в)

Метод спроб і помилок

г)

Функціонально-вартісний аналіз

10.

Автор методу випадковостей:

а)

Генріх Буш

б)

Альтшуллер Г.С.

в)

Гордон В.

г)

Цвіккі Ф

11.

Алгоритм розв’язку винахідницьких задач ґрунтується на теорії яку розробив:

а)

Генріх Буш

б)

Альтшуллер Г.С.

в)

Гордон В.

г)

. Цвіккі Ф.

12.

Автор методу морфологічного аналізу:

а)

Генріх Буш

б)

Цвіккі Ф.

в)

Гордон В.

г)

Альтшуллер Г.С.

Ключ до тесту

1. б (5 балів)
2. а (5 балів)
3. а (5 балів)
4. г (5 балів)
5. б (5 балів)
6. г (5 балів)
7. а (5 балів)
8. г (5 балів)
9. в (5 балів)
10. а (5 балів)
11. б (5 балів)
12. б (5 балів)