Проміжний контроль за розділом Провідні країни світу у міжвоєнний період (за виключенням СРСР)

Додано: 22 грудня 2020
Предмет: Всесвітня історія, 10 клас
Тест виконано: 112 разів
12 запитань
Запитання 1

Доби «Проспериті» стосуються такі твердження:

варіанти відповідей

період світової економічної кризи

доба економічного процвітання

в США

у Великій Британії

1922-1929 рр.

1929-1939 рр

Запитання 2

Оберіть 3 особливості доби "просперіті" в США:

варіанти відповідей

Значний експорт товарів

Технічне переоснащення промисловості, широке впровадження конвеєрів.

державне регулювання економіки

принцип “індивідуальної відповідальності” кожного американця за свої дії

заборона монополій


скасування податків з фермерів

Запитання 3

Визначте 4 причини світової економічної кризи 1929 р.:

варіанти відповідей

заборона приватних монополій, впровадження державних монополій на спирт і цукор. "сухий закон"

криза надвиробництва товарів

надмонополізація ринку, зникнення здорової конкуренції

боротьба профспілок за права робітників спричинила зупинку всіх галузей промисловості

поява нової техніки спричинювала звільнення робітників і зростання безробіття

роздутість фондової біржі, що виявлялась у невідповідності наявності цінних паперів і їх реального забезпечення товарами (акцій більше, ніж товарів)

гіперінфляція в Німеччині

династична криза в Великій Британії призвела до швидкого падіння курсу золотого фунту стерлінгів

Запитання 4

Оберіть 4 тези. що стосуються "нового курсу" в США

варіанти відповідей

запроваджений президентом США Г.Гувером для ліквідації негативних соціальних явищ доби процвітання

запроваджений президентом Т.Рузвельтом як спроба подолати наслідки економічної кризи

"новий курс" передбачав створення механізму втручання та контролю економічних процесів державою

"новий курс" грунтувався на принципі "справа кожного — у його руках" і передбачав розвиток власного бізнесу своїми силами

"новий курс" вперше встановив в США соціальне забезпечення (пенсії, допомога з безробіття), 40-годинний робочий тиждень та ліквідовував безробіття через програму громадських робіт

"новий курс" встановив вимоги до обсягів виробництва і нижньої межі цін на товари, що призвело до зникнення дрібних підприємств

держава активно надавала підтримку дрібним банкам і підприємцям безповоротними компенсаціями

впроваджено конвеєрне виробництво

Запитання 5

Оберіть 3 тези, що стосуються положення Англії, Франції та Італії після Першої світової війни:

варіанти відповідей

значне економічне зростання у звязку з розвитком воєнної промисловості

розширення власних територій в Європі та/або за рахунок колоній Німеччини

значні матеріальні та людські втрати; занепад економіки

втрата власних територій та колоній через поразку у війні

повязування подальшого економічного зростання з отриманням репарацій (відшкодувань) від Німеччини

на території країн головним валютним стандартом став англійський фунт стерлінгів

Запитання 6

Оберіть події, що стосуються розвитку Великої Британії у міжвоєнний період - 1920-1930-і рр.:

варіанти відповідей

Скасування виборчого права для жінок та євреїв

занепад Ліберальної партії і утвердження двопартійної системи з Консервативної та Лейбористської партій

війна за незалежність Ірландії, утворення Республіки Ірландія та Обєднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії

активізація робітничих рухів, загальний страйк 1926 р., що призвело до обмеження урядом прав робітників на страйки

Англія вийшла зі світової економічної кризи шляхом відкриття кордонів для іноземних товарів

остаточний розпад "Британськї співдружності націй" метрополії та її домініонів, утвореної Вестмінстерським статутом 1931 р.

Запитання 7

Оберіть 4 тези, що характеризують становище Франції в 1920-х рр.:

варіанти відповідей

Франція повернула Ельзас і Лотарингію, втрачені у 1871 р внаслідок франко-прусської війни

У Франції утвердилася незмінна 2-партійна система з Радикальної та Республіканської партій

У 1920-х рр. за владу велась боротьба між коаліціями (обєднаннями) різних партій: між Лівим блоком (соціалісти і радикали) та Національним блоком (праві сили)

поширилися робітничі і страйкові рухи,що досягли введення допомоги по безробіттю, у разі хвороби,інвалідності та пенсій

Франція зайняла друге місце в світі (після США) за темпами економічного розвитку завдяки отриманню репарацій від Німеччини

Через затримки отримання німецьких репарацій економіка Франції тривалий час в 1920-х рр. знаходилась в занепаді

Скориставшись слабкістю Німеччини, Франція додатково захопила у неї і приєднала Рурський вугільний басейн

негативний вплив на економіку мало зобуття французькими колоніями незалежності

Запитання 8

Оберіть 3 тези, що характеризують Францію 1930-х рр.:

варіанти відповідей

Франція однією з перших країн вийшла з економічної кризи, що почалася в Європі в 1930 р.

активізація фашистських французьких організацій у вигляді ліг ("Вогняні хрести", "Французька дія" тощо)

створення Народного фронту - обєднання більшості партій для протидії фашистським організаціям

Комуністична партія не ввійшла до складу Народного фронту Франції

Заходи премєр-мінстра Л.Блюма щодо виходу з кризи повторювали "новий курс" Ф.Рузвельта : державний контроль банків та субсидії великому виробництву

Задля виходу з кризи уряд Народного Фронту пішов на скасування соціальних здобутків: збільшено робочий день, скасовано пенсії,відпустки, допомоги з безробіття

Запитання 9

Оберіть 3 причини приходу Фашистської партії до влади в Італії:

варіанти відповідей

значне погіршення рівня життя населення після війни та невдалі спроби уряду стабілізувати економіку

повалення монархії і встановлення республіки

Поширення лівих (комуністичних) ідей в суспільстві, захоплення робітниками заводів

Не всі післявоєнні вимоги Італії були задоволені, що призвело до поширення ідей повернути велич і могутність країни

Масовий вивіз капіталу буржуазією до інших країн, в першу чергу в Німеччину

наслідування Німеччини, в якій прийшли до влади нацисти на чоліз А.Гітлером

Запитання 10

Оберіть 4 основні риси фашистського режиму в Італії в 1920-1930-х рр.:

варіанти відповідей

На чолі фашистської партії Італії стояв А.Гітлер, що носив титул "фюрер"

Фашисти фактично прийшли до влади в Італії в 1922 р. через створення органу, що контролював видання законів парламентом

Створення корпоративної держави як системи, що захищає працюючих і при цьому задовольняє інтереси роботодавців

Поширення світської влади, обмеження влади Папи Римського

Заборона усіх партій та громадських організацій, крім фашистських

Латеранські угоди були підписані у 1929 р. з Папою Римським щодо створення держави Ватикан та союзу церкви і фашистської влади

утвердження демократичних прав і свобод, контроль за їх дотриманням

скасовано 8-год.робочий день, компенсації у разі звільнення, відпустки

Запитання 11

Оберіть 4 події, що характерні для Німеччини 1920-х рр.:

варіанти відповідей

скасування німецької монархії і проголошення республіки внаслідок Листопадової революції 1918-1919 рр.

прийняття у 1919 р. в м.Веймар Конституції, що стала найдемократичнішою в Європі

Німеччині вдавалося стабільно сплачувати репарації країнам-переможницям за рахунок емісії (додаткового друку) грошей

стабілізація економіки Німеччини та припинення гіперінфляції (знецінення грошей) відбулась завдяки реалізації плану Дауеса щодо інфестицій в німецьку промисловість

"Пивний путч" ("Пивна змова") 1923 р. був ініційований Комуністичною партіїю Німеччини та мав на меті проголошення радянської республіки

поширення в суспільстві ідей "реваншизму" - ідей відновлення Німеччиною статусу сильної країни Європи

Запитання 12

Оберіть твердження, що стосуються нацистської диктатури в Німеччині:

варіанти відповідей

нацисти в Німеччині прийшли до влади в результаті призначення президентом у 1933 р. рейхсканцлером А.Гітлера

Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини (НСДАП) захопила владу в результаті штурму парламенту у 1930 р.

була дозволена діяльність лише НСДАП та Комуністичної партії Німеччини

однією з причин встановлення влади нацистів стала світова економічна криза 1929-1933 рр.

Національну політику нацистів можна охарактеризувати словами "антисемітизм" (переслідування євреїв), расові закони,боротьба за чистоту "арійської раси"

для подолання економічної кризи нацисти встановили державний контроль та планування в промисловості, прикріплення робітників до заводів

в економіці більшість інвестицій спрямовувалась на розвиток легкої і харчової промисловості

А.Гітлер підписав угоду з Папою Римським щодо християнізації закладів освіти та культури

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест