Пунктуація в простому й складному реченнях (повторення). Довідники із синтаксису й пунктуації /9 кл., поглиблене вивчення УМЛ/
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

У реченні Вишита карта України національне надбання народу пропущено

а)

кому

б)

двокрапку

в)

крапку з комою

г)

тире

2.

До пунктограм у простому реченні належать

а)

тире між підметом і присудком

б)

кома при відокремлені обставині

в)

кома у БСР

г)

кома в складному реченні із сурядним і підрядним зв'язком

3.

Усі правила пунктуації насамперед можна знайти

а)

в підручнику з української мови в якомусь класі

б)

у Viber

в)

в Українському правописі

г)

у шпаргалках

4.

У реченні А зима підкралася, сіконула снігом сипучим та морозом тріскучим – стоять білокорі берези ні в сих ні в тих кому у виділеній частині

а)

ставимо

б)

не ставимо

в)

важко сказати

г)

треба повторити правило

5.

Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами, а після них речення продовжується, то перед ОЧ ставлять двокрапку, а після них – 

а)

кому

б)

також двокрапку

в)

тире

г)

не знаю

6.

Речення Хто тут хазяїн, чи я, чи ти? (Панас Мирний) є

а)

простим ускладненим

б)

складносурядним

в)

складнопідрядним

г)

безсполучниковим складним

7.

У реченні Батьківська доброта, як гора, висока материнська любов, як море, глибока (Нар. тв.) не вистачає

а)

, коми

б)

; крапки з комою

в)

– тире

г)

: двокрапки

8.

...(?) записують перед текстом у правому куті без лапок. Вказівку на джерело записують у наступному рядку без дужок.

а)

цитату

б)

пряму мову

в)

епіграф

г)

велику букву

9.

У реченні Виростай же сину мій! (розділові знаки упущено) використано яке звертання? Скільки ком у цьому реченні?

а)

непоширене, дві коми

б)

поширене, одна кома

10.

У реченні А блискавка все миготіла то червона то жовта то зелена й освічувала покої страшним блиском (І. Нечуй-Левицький) потрібно поставити ... .

а)

дві коми

б)

три коми

в)

чотири коми

г)

п'ять ком

11.

Цвітуть осінні тихі небеса. Виділені слова є

а)

однорідними означеннями, потрібно поставити кому

б)

неоднорідними означеннями, комою не розділяються

12.

Якими розділовими знаками відокремлюється пряма мова від слів автора на письмі?

а)

лапки

б)

коми

в)

двокрапка

г)

тире

Ключ до тесту

1. г (5 балів)
2. а б (5 балів)
3. в (5 балів)
4. б (5 балів)
5. в (5 балів)
6. б (5 балів)
7. б (5 балів)
8. в (5 балів)
9. б (5 балів)
10. в (5 балів)
11. б (5 балів)
12. а б в г (5 балів)