Python Task2
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Автором мови програмування Python є:

а)

Монті Пайтон

б)

Стів Джобс

в)

Гвідо ван Россум

г)

Білл Гейтс

2.

Вкажіть назву алгоритмічної структури:

а)

Цикл з умовою


б)

Цикл з лічильником

3.

Якого значення набуде змінна a після виконання наведеного фрагменту програми, якщо змінна x має значення 0:

а)

0

б)

1

в)

10

г)

2

4.

Якого значення набуде змінна a після виконання наведеного фрагменту програми, якщо змінна x має значення -2:

а)

-5

б)

8

в)

-8

г)

0

5.

Алгоритм зображений на малюнку називають:

а)

Неповне розгалуження

б)

Повне розгалуження

в)

Вкладені розгалуження

г)

Циклічний

д)

Лінійний

6.

Оберіть базову алгоритмічну структуру для розв'язування наступної задачі:

Вивести на екран суму квадратів усіх парних чисел від 55 до 88 включно.

а)

Лінійний

б)

Умовний цикл

в)

Розгалуження

г)

Цикл з лічильником

7.

Оберіть вимоги до імені величини:

а)

ім'я потрібно створювати коротким для зручності роботи з ним

б)

ім'я не може починатися з цифри

в)

ім'я повинно мати певний зміст

г)

ім'я може складатися лише з великих та малих літер англійського алфавіту, цифр та символу нижнього підкреслення

д)

імена myVar та MyVaR це одне і те ж саме

8.

Оберіть базову алгоритмічну структуру для розв'язування наступної задачі:

Запитати в користувача його ім'я, після чого вивести на екран привітання у форматі "Привіт ім'я!"

а)

Умовний цикл

б)

Розгалуження

в)

Лінійний

г)

Цикл з лічильником

9.

Оберіть основні складові мови програмування:

а)

Словник

б)

Редактор коду

в)

Синтаксис

г)

Семантика

д)

Алфавіт

е)

Транслятор

10.

Оберіть базову алгоритмічну структуру для розв'язування наступної задачі:

Вивести на екран куби натуральних чисел, які менші за деяке задане число n.

а)

Цикл з лічильником

б)

Лінійний

в)

Розгалуження

г)

Умовний цикл

11.

Оберіть базову алгоритмічну структуру для розв'язування наступної задачі:

Визначити чи ділиться задане число на 13

а)

Розгалуження

б)

Цикл з лічильником

в)

Лінійний

г)

Умовний цикл

12.

Алгоритм зображений на малюнку називають:

а)

Лінійним

б)

Повне розгалуження

в)

Неповне розгалуження

г)

Вкладені розгалуження

д)

Циклічним

13.

Алгоритм зображений на малюнку називають:

а)

Лінійним

б)

Вкладені розгалуження

в)

Циклічним

г)

Повне розгалуження

д)

Неповне розгалуження

14.

Яке повідомлення виведе на екран Python після виконання заданої програми при введенні числа 59:

а)

Оцінка задана невірно!

б)

Початковий рівень

в)

Достатній рівень

г)

Високий рівень

Ключ до тесту

1. в (5 балів)
2. а (5 балів)
3. а (5 балів)
4. в (5 балів)
5. а (5 балів)
6. г (5 балів)
7. б в г (5 балів)
8. в (5 балів)
9. а в д (5 балів)
10. г (5 балів)
11. а (5 балів)
12. б (5 балів)
13. б (5 балів)
14. а (5 балів)