Раціональні числа (узагальнення)
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Запишіть УСІ від'ємні цілі числа, які більші за -6.

а)

-6; -5; -4; -3; -2; -1; 0

б)

-5; -4; -3; -2; -1; 0

в)

-5; -4; -3; -2; -1

г)

їх безліч

2.

Скільки цілих чисел міститься на координатній прямій між числами -4 і 5?

а)

10

б)

9

в)

8

г)

їх безліч

3.

Модуль числа a дорівнює 0,05. Отже, а=...

а)

лише 0,05

б)

лише -0,05

в)

будь-яке

г)

0,05 або -0,05

4.

Розв'яжіть рівняння: ∣х∣= -4

а)

-4 або 4

б)

безліч коренів

в)

немає коренів

г)

-4

5.

Знайдіть усі цілі розв'язки нерівності -2,1<x<2.

а)

-2; -1; 0; 1; 2

б)

-1; 0; 1; 2

в)

-2; -1

г)

-2; -1; 0; 1

6.

Усі від'ємні числа і число 0 називають...

а)

цілими

б)

натуральними

в)

додатними

г)

недодатними

7.

Яка з точок на координатній прямій однаково віддалена від точок К(3) і С(-7)?

а)

А(2)

б)

М(-2)

в)

О(0)

г)

Е(-5)

8.

Між якими сусідніми цілими числами розташоване на координатній прямій число: -0,7?

а)

6 і 7

б)

-6 і -7

в)

0 і 1

г)

0 і -1

9.

Знайдіть найменше ціле число, при якому є правильною нерівність а>-8.

а)

-8

б)

-7

в)

0

г)

не існує

10.

Серед даних чисел виберіть число, модуль якого найменший:

-2,2; 1; 2; -1; 0

а)

-1

б)

-1 і 1

в)

-2,2

г)

0

11.

Обчисліть: ∣-3,6∣÷∣0,9∣+∣-12,5∣⋅∣0,8∣.

а)

-14

б)

14

в)

6

г)

5

12.

Дано, що a і b − від'ємні числа, a>b. Порівняйте: ∣b∣ i -a.

а)

<

б)

>

в)

=

г)

порівняти неможливо

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. в (1 балів)
3. г (1 балів)
4. в (1 балів)
5. г (1 балів)
6. г (1 балів)
7. б (1 балів)
8. г (1 балів)
9. б (1 балів)
10. г (1 балів)
11. б (1 балів)
12. б (1 балів)