12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

"Радянський Союз. Особливості комуністичного тоталітарного режиму"

Додано: 22 січня
Предмет: Всесвітня історія, 10 клас
Тест виконано: 26 разів
16 запитань
Запитання 1

У своїй партійній програмі більшовики передбачали після приходу до влади встановити ......

варіанти відповідей

диктатуру буржуазії

диктатуру пролетаріату

Запитання 2

Першою жертвою агресії Росії у боротьбі проти національно-визвольних рухів стала ...

варіанти відповідей

Україна

Польща

Фінляндія

Білорусь

Запитання 3

Брест-Литовський мир між Росією та Німеччиною було підписано...

варіанти відповідей

11 січня 1918 року

9 січня 1918 року

3 березня 1918 року

28 квітня 1918 року

Запитання 4

За умовами договору радянська Росія: (чотири правильні відповіді)

варіанти відповідей

визнавала за Німеччиною Україну та всю Білорусь

визнавала за Німеччиною Балтію, Польщу, частину Білорусі

зобов′язувалась укласти мир з УЦР і визнати незалежність УНР

зобов′язувалася роззброїти флот

мала розірвати з Німеччиною торгову угоду

мала відновити торгову угоду з Німеччиною

Запитання 5

Вкажіть період Громадянської війни, коли відбувалося розгортання інтервенції країн Антанти і США.

варіанти відповідей

жовтень 1917 р.- травень 1918 р.

травень-листопад 1918 р.

листопад 1918 р. - весна 1919 р.

1920-1922 рр.

Запитання 6

Характерними рисами політики "воєнного комунізму" було: (чотири правильні відповіді)

варіанти відповідей

введення безгрошових розрахунків

відновлення торгівлі

скасування торгівлі

запровадження прямого продуктообміну

введення карткової системи

ліквідація карткової системи

Запитання 7

Вкажіть наслідки політики "воєнного комунізму" (три правильні відповіді)

варіанти відповідей

падіння виробництва

підвищення виробництва

нестримно зростали ціни

падіння цін

процвітав "чорний ринок" і спекуляція

Запитання 8

Політика залякування й примусу, розправа з політичними противниками - це ...

варіанти відповідей

геноцид

депортація

Терор

мобілізація

Запитання 9

Програма білого руху містила такі положення: (чотири правильні відповіді)

варіанти відповідей

знищення більшовицької анархії та наведення в країні правового порядку

поділ Росії на окремі республіки

встановлення могутньої і неподільної Росії

здійснення земельної реформи

встановлення комуністичних порядків

встановлення обласної автономії та широкого місцевого самоврядування

Запитання 10

З ким вели бої війська Червоної Армії у 1920 році?

варіанти відповідей

Литвою

Польщею

Німеччиною

Угорщиною

Запитання 11

Вкажіть рік запровадження Нової економічної політики.

варіанти відповідей

1918 рік

1919 рік

1920 рік

1921 рік

Запитання 12

СРСР було проголошено ...

варіанти відповідей

20 грудня 1922 року

16 березня 1923 року

30 грудня 1922 року

15 серпня 1921 року

Запитання 13

Вкажіть ім′я радянського лідера, наступника В. Леніна.

варіанти відповідей

Л. Троцький

Й. Сталін

Г. Зінов′єв

Л. Каменєв

Запитання 14

Вкажіть складові радянської "модернізації" (одна правильна відповідь)

варіанти відповідей

індустріалізація та колективізація

масові репресії та "Культурна революція"

всі зазначені відповіді правильні

Запитання 15

Вкажіть період другої п′ятирічки

варіанти відповідей

1921-1925 рр.

1925-1929 рр.

1928/29-1932 рр.

1933-1937 рр.

Запитання 16

Державна політика компартійно-радянського керівництва кінця 1920-1930-х рр. з масового насильницького запровадження колгоспів - єдиної дозволеної форми господарювання для селян -це ...

варіанти відповідей

індустріалізація

колективізація

монополізація

мобілізація

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест