12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

реалізм

Додано: 12 січня
Предмет: Зарубіжна література, 9 клас
10 запитань
Запитання 1

Коли розпочався розвиток реалізму?

варіанти відповідей

у 30-40 роках ХІХ століття

у 30-40 роках ХVІІІ століття

у 30-40 роках ХХ століття

у 60-70 роках ХІХ століття

Запитання 2

Реалізм- це літературний напрям, який характеризується

варіанти відповідей

правдивим та реалістичним зображенням дійсності на основі типизації життєвих явищ.

інтуїтивно-чуттєвим світосприйняттям, увагою до внутрішнього світу особистості, неприйняттям буденності, конфліктом мрії і дійсності.

конкретністю і достовірністю зображення сучасної дійсності, пошуками практичного втілення просвітницьких ідей.

Запитання 3

Вкажіть особливості реалізму

варіанти відповідей

Тісний звя'зок з життям суспільства;

тісний зв'язок з міфологією, фольклором;

увага до почутів та переживань людей;

увага до проблем взаємодії людини та суспільства;

перенесення уваги на соціальну сферу

Перевага ліричного начала

Перевага епічного начала

Запитання 4

У якій країні виник реалізм як літературний напрям?

варіанти відповідей

Франція

Англія

Росія

Німеччина

Запитання 5

Хто з письменників є представниками реалізму в літературі?

варіанти відповідей

О. Бальзак, Ч. Дікенс, Л. Толстой

Лі Бо, Ду Фу, Омар Хаям

Ф. Петрарка, В. Шекспір, М. де Сервантес

Дж. Свіфт, Й. В. Гете, Ф. Шиллер

Запитання 6

Які жанри переважали в літературі реалізму?

варіанти відповідей

драматичні

ліричні

епічні та ліричні

епічні

Запитання 7

Поява реалістичного напряму в літературі була мотивована своєрідною негативною реакцією на ...

варіанти відповідей

романтизм.

класицизм.

сентименталізм.

просвітницький класицизм.

Запитання 8

Чи правильним є твердження, що реалізм співіснував з романтизмом, часто в межах творчості одного письменника?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 9

Хто з письменників розпочинав свій творчий шлях як романтик, а продовжував його як реаліст?

варіанти відповідей

О. Пушкін, М. Лермонтов, М. Гоголь

О. де Бальзак, М. Лермонтов, М. Гоголь

О. де Бальзак, О. Пушкін, М. Лермонтов

Дж. Байрон, Дж. Свіфт, Й. В. Гете

Запитання 10

Оберіть характерну ознаку реалізму

варіанти відповідей

зображення виняткового героя у виняткових обставинах

суб’‎єктивність автора у зображенні дійсності

нерозв’‎язність конфлікту, неможливість або умовний характер успішного результату

реалістичне відтворення дійсності, її правдоподібне зображення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест