Речення
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Закінчена думка - це

а)

словосполучення

б)

речення

в)

текст

г)

слово

2.

Слова в реченні..

а)

розташовані у будь-якому порядку

б)

незалежні одне від одного

в)

пов"язані між собою

г)

пов"язуються за певних умов

3.

Речення, у якому про щось розповідається або повідомляється називається...

а)

розповідальим

б)

спонукальним

в)

розповідним

г)

питальним

4.

У кінці питального речення ставиться...

а)

знак питання

б)

знак оклику

в)

крапка

г)

трикрапка

5.

Яке з цих речень питальне?

а)

Прошу вас,сідайте!

б)

Чи не бажаєте ви сісти?

в)

Ішов дощ...

г)

Діти гуляли в лісі.

Ключ до тесту

1. б (5 балів)
2. в (5 балів)
3. в (5 балів)
4. а (5 балів)
5. б (5 балів)