25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

Речення. Словосполучення

Додано: 12 жовтня 2020
Предмет: Українська мова, 4 клас
7 запитань
Запитання 1

  Синтаксис – це розділ мовознавства, що вивчає...

варіанти відповідей

словосполучення і речення.


будову слів, частини мови.

весь словниковий склад мови.

Запитання 2

Пунктуація – це розділ мовознавства, що вивчає...

варіанти відповідей

правила вживання розділових знаків.

звуковий склад усного мовлення людини.

словосполучення і речення.


Запитання 3

Словосполучення – це ..

варіанти відповідей

два (і більше) самостійних слова, одне з яких є головним,

а інше – залежним.

це одне або декілька слів, що виражають закінчену думку.

це мінімальна змістова одиниця мови, що служить для побудови висловлювань.


Запитання 4

У словосполученні головним називають слово, 

варіанти відповідей

від якого ставлять питання.

яке відповідає на поставлене питання.

що відповідає на питання хто? що? і називається підметом.

Запитання 5

У словосполученні залежним називають слово,

варіанти відповідей

яке відповідає на поставлене питання.

від якого ставлять питання.

яке відповідає на питання що робить? і є присудком .

Запитання 6

До словосполучень не належать: (вибери всі правильні варіанти)

варіанти відповідей

Підмет і присудок.

Однорідні члени речення.

Іменник з прийменником.

Запитання 7

До словосполучень не належать.. ( вибери декілька відповідей)

варіанти відповідей

пухкий сніг

діти навчаються

яблука і груші

урожай капусти

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест