Речовини клітин

Додано: 16 вересня 2020
Предмет:
Тест виконано: 6 разів
12 запитань
Запитання 1

Білок є полімерною молекулою, що складається :

варіанти відповідей

з мономерних ланок - залишків амінокислот, з'єднаних в ланцюг

гідрогену й оксигену

полімерний ланцюг з молекул глюкози

карбону

Запитання 2

Виберіть коректні твердження.

І. Молекули білків мають розгалужену структуру.

ІІ. Вторинна структура білка – це спіраль.

варіанти відповідей

 

варіанти відповідей

 І

 ІІ

  обидва коректні

   жодного коректного

Запитання 3

Як називається процес руйнування третинної структури білків під дією хімічних речовин?  

варіанти відповідей

білковий розпад

 реструктуризація

  денатурація

хімічна руйнація

Запитання 4

 Процес відновлення біологічної активності білка після порушення його просторової структури називають:

варіанти відповідей

Денатурація;

Ренатурація;

 Деструкція;

Протеоліз.

Запитання 5

Первинною структурою білка називають:


 

 

варіанти відповідей

Послідовність залишків амінокислот, зв'язаних між собою пептидними зв'язками;

 Просторове укладення поліпептидного ланцюгу за допомогою водневих зв'язків;

  Просторове укладення α-спіральних і β-структурних ділянок молекули за допомогою міжмолекулярних зв'язків;

 Декілька поліпептидних ланцюгів, які стабілізуються гідрофобними й електростатичними взаємодіями.

Запитання 6

На рисунку зображена структура білка:

варіанти відповідей

первинна

вторинна

третинна

четвертинна

Запитання 7

Відомо, що в молекулі білка є пептидні зв'язки, які утворюються між:

варіанти відповідей

1. Різними частинами однієї молекули.

2. Аміногрупою однієї амінокислоти та радикалом іншої.

3. Карбоксильною групою однієї амінокислоти та радикалом іншої.

4. Аміногрупою однієї амінокислоти та карбоксильною групою іншої.

Запитання 8

Мономерами білків є:

варіанти відповідей

Нуклеотиди;

Моносахариди;

Амінокислоти;

Гліцерол.

Запитання 9

Білкові молекули утворюють глобулу, це структура:варіанти відповідей

 а) Четвертинна.

  б) Третинна;

в) Вторинна;

 г) Первинна;

Запитання 10

Серед найважливіших для функціонування живих структур Є органічні речовини:

варіанти відповідей

Білки

вуглеводи

нуклеїнові кислоти

ліпіди

Запитання 11

Відомо,що найбільший відсотковий вміст елементів у клітині припадає на Карбон, Оксиген, Гідроген і Нітроген.Як їх називають? 

варіанти відповідей

мікроелементами

макроелементами

вітамінами

органогенами

Запитання 12

Яка наука вивчає будову клітини

варіанти відповідей

Біологія

Ботаніка

Цитологія

Гістологія

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест