Рельєф України
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Укажіть причину ,чому немає льодовиків на вершинах Українських Карпат.

а)

гори є молодими

б)

випадає недостатня кількість опадів

в)

найвища точка гір лежить нижче снігової лінії

г)

кліматичні умови вирізняються високими показниками температури

2.

Виберіть найважливішу характеристику залягання кам, яного вугілля у Донецькому басейні.

а)

вугленосні пласти залягають на глибині близько 1500м

б)

доцільним є відкритий спосіб видобутку

в)

вугленосні пласти мають потужність близько 5 м

г)

вугленосні пласти залягають не глибше ,ніж 50 м.

3.

Укажіть головну гірську материнську породу грунтоутворення у лісостеповій і степовій зоні України.

а)

моренний суглинок

б)

лесовидний суглинок

в)

алювіальні відклади

г)

вапняки

4.

З якою державою Україна межує через Чорне море

а)

Польща

б)

Туреччина

в)

Словаччина

г)

Білорусь

5.

Які ознаки характеризують залягання бурого вугілля у Дніпровському басейні .

а)

вугленосні пласти залягають на великів глибині близько 1500м

б)

пласти залягають так,що переважає підземний спосіб видобутку

в)

вугленосні пласти залягають на глибині 10- 120м

г)

вугленосні пласти залягають не глибше , ніж 50 м

6.

Укажіть острів , на якому розташований найвіддаленіший населений пункт України.

а)

Березань

б)

Зміїний

в)

Джарилгач

г)

Тендрівська коса

7.

Який тип грунтів ,поширений у межах України,сформувався на схилах Карпат і Кримських гір,що поросли буковими і хвойними лісами, в умовах достатнього й надмірного зволоження , м, якої зими і прохолодного літа .

а)

чорноземи типові

б)

сірі лісові

в)

дерново-підзолисті

г)

буроземи

8.

Річка Дніпро протікає територією держав.

а)

України ,Росії

б)

України ,Росії,Білорусі

в)

України,Молдови.

г)

України,Білорусі, молдови

9.

Укажіть .де розташована найвища точка рівнинної території України.

а)

Донецький кряж

б)

Хотинська височина

в)

Приазовська височина

г)

Подільська височина

10.

Яка річка належить до басейну Азовського моря.

а)

Південний Буг

б)

Дністер

в)

Салгир

г)

Десна

11.

Яку частину України займають рівнини.

а)

15%

б)

75%

в)

95%

г)

5%

12.

Укажіть , яка із ГЕС побудована НЕ на річці Дніпро.

а)

Кременчуцька

б)

Каховська

в)

Київська

г)

Теребле-Ріцька

Ключ до тесту

1. в (5 балів)
2. а (5 балів)
3. б (5 балів)
4. б (5 балів)
5. в (5 балів)
6. б (5 балів)
7. г (5 балів)
8. б (5 балів)
9. б (5 балів)
10. в (5 балів)
11. в (5 балів)
12. г (5 балів)