Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Тип розмноження, за якого репродукція відбувається без утворення гамет:

а)

статеве

б)

партеногенетичне

в)

нестатеве

г)

гермафродитизм

2.

Тип розмноження, за якого утворюються статеві клітини та відбувається статевий процес:

а)

нестатеве

б)

вегетативне

в)

фрагментація

г)

статеве

3.

Тип розмноження, за якого нащадки є ідентичними материнській особині:

а)

брунькування

б)

поліембріонія

в)

роздільностатеве

г)

гермафродитизм

4.

Серед запропонованих способів розмноження оберіть нестатеві:

а)

партеногенез

б)

фрагментація

в)

поліембріонія

г)

спороутворення

5.

Оберіть правильні твердження. І- на малюнку зображено статеве розмноження. ІІ - на малюнку зображено нестатеве розмноження. ІІІ - зображення демонструє процес мітозу. ІV - зображення демострує процес брунькування клітин.

а)

І та ІІ

б)

ІІ та ІІІ

в)

І та ІІІ

г)

ІІ та IV

6.

Серед наведених ознак оберіть недоліки статевого розмноження:

а)

необхідність пошуку партнерів

б)

відсутність генетичної мінливості

в)

утворення ідентичних нащадків

г)

відносно менша кількість нащадків

7.

З запропонованих варіантів оберіть твердження, які описують спосіб розмноження організму, зображеного на малюнку.

І - брунькування, ІІ - роздільностатеве, ІІІ - вегетативне, IV - нестатеве.

а)

ІІ та ІІ

б)

І та ІІІ

в)

І та IV

г)

ІІІ та IV

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. г (1 балів)
3. а (1 балів)
4. б г (2 балів)
5. б (2 балів)
6. а г (2 балів)
7. в (3 балів)