Географічне пізнання Землі
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Хто плавав водами Середземного моря, пропливали навколо Африки, перетнули пустелю Сахара, заснували чисельні поселення на західному узбережжі Африки.

а)

вікінги

б)

египтяни

в)

фінікійці

г)

греки

2.

Найдавніші географічні відкриття зробили стародавні...

а)

египтяни

б)

вікінги

в)

греки

г)

скіфи

3.

"Батько" географії хто?

а)

Аристотель

б)

Геродот

в)

Ератосфен

г)

Піфаор

4.

Найвідоміший арабський мандрівник це -

а)

Марко Поло

б)

Ібн Баттута

в)

Генріх мореплавець

г)

греки

5.

Христофор Колумб до берегів Америки здійснив скільки мандрівок?

а)

1

б)

2

в)

3

г)

4

6.

Першим українцем, який здійснив кругосвітне плавання, є уроженець міста Ніжин Чернігівської області-

а)

Юрій Лисянський

б)

Каленик Геренчук

в)

Степан Рудницький

г)

Тарас Бульба

7.

Експедицію, яка першою за одне літо пройшла вздовж північних берегів Азії, очолював хто?

а)

Отто Шмідт

б)

Руаль Амундсен

в)

Костянтин Воблий

г)

Степан Рудницький

8.

Слово "Географія" у перекладі на українську мову означає:

а)

природа

б)

наука про Землю

в)

землеопис

г)

рельєф

9.

Першим із европейців докладний опис природи і населення Китаю склав:

а)

Марко Поло

б)

Мартін Бегайм

в)

Генріх Мореплавець

г)

Фернанд Магеланн

10.

Материк Австралія був відкритий у ході експедицій, які очолював хто?

а)

Абель Тасман

б)

Джеймс Кук

в)

Отто Шмідт

г)

Степан Рудницький

11.

Основоположником української фізичної георафії вважають:

а)

Павла Тутковського

б)

Костянтина Воблого

в)

Степана Рудницького

г)

Каленика Геренчука

12.

Дослідженнями в галузі мінералогії, петрографії, геології, а також у фізико-географічномурайонуванні території України уславився академік:

а)

Костянтин Воблий

б)

Каленик Геренчук

в)

Степан Рудницький

г)

Павло Тутковський

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. а (1 балів)
3. в (1 балів)
4. б (1 балів)
5. г (1 балів)
6. а (1 балів)
7. а (1 балів)
8. в (1 балів)
9. а (1 балів)
10. а (1 балів)
11. в (1 балів)
12. а (1 балів)