Річки, озера, болота
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Як називають озера, які утворилися у розломах та внаслідок опускання земної кори:

а)

Вулканічні

б)

Тектонічні

в)

Карстові

г)

Задишкові

2.

Межень - це

а)

Тривале підвищення води в річці

б)

Короткочасне заплановане підвищення води в річці

в)

Раптове підвищення води в річці

г)

Різке тривале зменшення рівня води в річці

3.

Місце, звідки починається річка називається

а)

Витік

б)

Гирло

в)

Дельта

г)

Заплава

4.

Оберіть найточніше визначення:

Річка це:

а)

природний водний потік

б)

природний водний потік, що протікає в зниженні рельєфу,  створеному її рухом.

в)

частина водної системи світу

г)

природний водний потік, що тече у виробленому нею руслі, має витік та впадає у гирло

5.

Що таке болото?

а)

Вода у зниженні рельєфу

б)

Зволожена ділянка суходолу

в)

Надмірно зволожена ділянка суходолу з шаром торфу не менше 30 см

г)

Ділянка землі, яка має унікальну рослинність і тваринний світ

6.

Найбільше за площею озеро земної кулі:

а)

Азовське море

б)

Байкал

в)

Червоне море

г)

Каспійське море

7.

Назви найглибше озеро в Україні:

а)

Ялпуг

б)

Світязь

в)

Сасик

г)

Марічейка

8.

Назвіть найглибше озеро світу

а)

Балкаш

б)

Байкал

в)

Синевир

г)

Маракайбо

9.

У якому озері одна частина є прісною, а інша солоною?

а)

Байкал

б)

Балхаш

в)

Маракайбо

г)

Світязь

10.

Води суходолу поділяться на:

а)

Поверхневі та підземні

б)

Річки, озера, болота, штучні водойми

в)

Підземні води, багаторічна мерзлота

г)

Моря, океани

11.

Озера бувають:

а)

Штучні і природні

б)

Стічні і безстічні

в)

Солоні та прісні

г)

Залишкові і вулканічні

12.

Що таке вододіл?

а)

Межа між річками

б)

Рівень, на який максимально піднімається вода

в)

Межа, яка відокремлює сусідні річкові басейни

г)

Бесейн річки

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. г (1 балів)
3. а (1 балів)
4. б г (1 балів)
5. в (1 балів)
6. г (1 балів)
7. б (1 балів)
8. б (1 балів)
9. б (1 балів)
10. а (1 балів)
11. а б в (1 балів)
12. в (1 балів)