9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Річне оцінювання

Додано: 12 травня 2020
Предмет: Українська мова, 7 клас
24 запитання
Запитання 1

Усі дієслова належать до ІІ дієвідміни в рядку

варіанти відповідей

А водити, чесати, веліти

Б бачити, колихати, сходити

В сваритися, ворушити, різати

Г чистити, доїти, сидіти

Д платити, плакати, хвалити

Запитання 2

НЕПРАВИЛЬНО утворено форму другої особи однини у варіанті

варіанти відповідей

А кричати — кричиш

Б пізнати — пізнАєш

В бігти — біжиш

Г створити - створиш

Д дати - дасиш

Запитання 3

Закінчення -емо в першій особі множини теперішнього часу має дієслово

варіанти відповідей

А варити

Б гудіти

В бачити

Г водити

Д сидіти

Запитання 4

Однакову кількість букв і звуків мають обидва слова рядка

варіанти відповідей

А знищення, дебют, ячмінь, виряджає

Б тьохкає, щемить, гривня, заява

В єднаєшся, пишеться, лялька, юрмитися

Г щедрість, тьмяніє, дивишся, місто

Д окраєць, ательє, більярд, малювання

Запитання 5

Помилку в написанні особового закінчення дієслова допущено в рядку

варіанти відповідей

А скочите, стелять

Б гоїш, клеїте

В сиплють, раните

Г продасиш, викосиш

Д лежимо, доїте

Запитання 6

Закінчення -ите в другій особі множини теперішнього часу має дієслово

варіанти відповідей

А могти

Б хотіти

В бігти

Г писати

Д плакати

Запитання 7

Літеру е (є) на місці пропуску потрібно писати в обох дієсловах варіанта

варіанти відповідей

А біж…мо, поверн…мо

Б ріж…мо, в’яж…мо

В мож…мо, губ…мо

Г поміт…мо, купу…мо

Д знайд…мо, крут…мо

Запитання 8

На перший склад падає наголос в двох словах рядка

варіанти відповідей

А вести, ходжу

Б ненавидіти, кажу

В роблю, олень

Г висить, спина

Д нести, мести

Запитання 9

Помилку в написанні особового закінчення дієслова допущено в рядку

варіанти відповідей

А борешся, кроїмо

Б освітиш, лікуєшся

В клеємо, описуємо

Г хочемо, обороняємо

Д плачете, сполете

Запитання 10

НЕПРАВИЛЬНО утворено форму другої особи однини у варіанті

варіанти відповідей

А мовчати - мовчиш

Б розповісти - розповісиш

В наклеїти - наклеїш

Г оцінити - оціниш

Д захотіти - захочеш

Запитання 11

Усі дієслова у другій особі множини теперішнього часу матимуть однакове закінчення в рядку

варіанти відповідей

А їздити , співати, писати

Б колихати, чекати, стояти

В полоти, вести, молоти

Г шити, стояти, вивчати

Д гріти, колоти, бігти

Запитання 12

Визначити правильну відповідь.

Прийменник - службова частина мови, яка :

варіанти відповідей

З'єднує однорідні члени і частини складного речення

Вносить додаткові відтінки значення в речення або служить для утворення способів дієслів

Виражає залежність іменника,,

числівника та займенника від інших слів у словосполученні

Виражає почуття, спонукання до дії

Запитання 13

Якою частиною мови є підкреслене слово в реченні?

Хотів би я знати, про що той струмочок у мріях своїх гомонить між травою (Павло Тичина).

варіанти відповідей

Вигук

Її частка

Сполучник

Прийменник

Запитання 14

Скільки у поданому реченні сполучників?

Ти до мене прийшла не з казки чи сну, і здалося мені, що стрічаю весну (В Симоненко).

варіанти відповідей

А1

Б 2

В3

Г 4

Запитання 15

Слова проте, через те що, але, хоч - це...

варіанти відповідей

Вигуки

Частки

Сполучники

Прийменники

Запитання 16

У якому рядку всі слова з часткою не пишуться окремо?

варіанти відповідей

Не / задоволено,

не / помітно ,

не / терпеливий,

не / ти

Не / підготовлений,

не / від / нас ,

не / зручно,

не / ти

не / далеко, а близько, не / від/ мене, не / ловлю,

не / прийшовши

не / вільний, не / воля, не / заважай, не / вдаха

Запитання 17

У якому рядку всі прийменники пишуться разом?

варіанти відповідей

Незалежно /від, на/ перед ,

з/під, за/ради,

з/за

По /між ,

згідно /з, під/час ,

в /продовж

В /наслідок,

до /вкола,

в/здовж,

по/серед,

що/до

за/для, відповідно/до, незалежно/від, о/крім, по/за

Запитання 18

Знайдить рядок , у якому всі слова належать до службових частин мови

варіанти відповідей

У , біля , над, заради

Начебто,

встигли -таки, сьогодні

Тепло, щоб, сказав же

бодай, бо, ой, мляво

Запитання 19

Виділений у тексті сполучник належить до

варіанти відповідей

Єднальних сполучників

Протиставних

сполучників

Розділових сполучників

Умовних сполучників

Запитання 20

У якому рядку всі дієприслівники недоконаного виду?

варіанти відповідей

Почувши, обдумуючи, написавши, темніючи.

Обдумуючи, уникаючи, складаючи, зберігаючи.

Обдумавши, склавши, зберігши, прочитавши.

Мандруючи, зламавши, стрибаючи, штовхаючи.

Запитання 21

Які прислівники мають ступені порівняння?

варіанти відповідей

Дешево, хутко, ясно, надто.

Мало, багато, чимало, досі.

Босоніж, по-українському, зранку, навмисне.

Високо, лагідно, наполегливо, ніжно.

Запитання 22

Позначте рядок, у якому всі слова є дієприкметниками.

варіанти відповідей

Запрошений, обсаджений, притихлий, військовий.

Підбитий, посивілий, здійснений, порослий.

Несказаний, незроблений, нездоланний, похилий.

Заборонений, замкнутий, здоровенний, вибраний.

Запитання 23

Позначте рядок, у якому всі прислівники пишуться через дефіс.

варіанти відповідей

По/батьківськи, на/жаль, по/сьоме, до/пізна.

По/своєму, казна/де, коли/небудь, на/перекір.

По/друге, тишком/нишком, віч/на/віч, будь/де.

Коли/не/коли, по/інакшому, в/третє, по/українськи.

Запитання 24

У якому рядку всі слова належать до вигуків?

варіанти відповідей

Браво, ох, вибачте, брись.

Фіть-фіть, назад, перепрошую, ж.

Брр, цур, б, гай-гай.

Їй-бо, хіба, невже, ну.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест