5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Римська республіка

Додано: 1 квітня
Предмет: Всесвітня історія, 6 клас
Тест виконано: 288 разів
11 запитань
Запитання 1

Оберіть категорію населення Риму, які мали громадянські права.

варіанти відповідей

вільновідпущені

плебс

патриції

раби

Запитання 2

До якої категорії населення належала більшість жителів Риму ?

варіанти відповідей

Патриціїї

Плебеї

Раби

Ілоти

Запитання 3

Яка категорія населення Риму користувалась земельними наділами як своєю власністю ?

варіанти відповідей

Патриції

Плебеї

Раби

Ремісники

Запитання 4

Хто із перечислених категорій населення належали до категорії "патронів" ?

варіанти відповідей

Іноземці

Багаті плебеї

Вільновідпущені

Багаті патриції

Запитання 5

Яка категорія населення Риму становили нобілітет ?

варіанти відповідей

Патрони

Багаті плебеї

Багаті патриції

Іноземці

Багаті іноземці

Запитання 6

Хто такі "вершники" ?

варіанти відповідей

Люди, які уміли їздити на коні

Кінна армія

Люди, які вирощували коней і мали кінні ферми

Заможні жителі загальне майно яких становило понад 200 тис. сестерціїв

Запитання 7

Яку посаду займали магістрати судді ?

варіанти відповідей

Консули

Едили

Претори

Трибуни

Запитання 8

Хто із магістратів користувався правом "вето" ?

варіанти відповідей

Консул

Цензор

Квестор

Трибун

Запитання 9

Яка інституція в Римі виконувала роль "найвищого органу влади" ?

варіанти відповідей

Сенат

Консули

Народні збори

Народні трибуни

Запитання 10

З якою метою римляни обирали трибунів ?

варіанти відповідей

З метою контролю за прийняттям законів

З метою захисту інтересів плебеїв

З метою стеження за дотриманням звичаїв і традицій

З метою врегулювання конфліктів між плебеями і вільновідпущеними

Запитання 11

Поставте події у хронологічній послідовності:


А/ Вперше обранні народні трибуни

Б/ Царський період в історії Риму

В/ Рим проголошений республікою

варіанти відповідей

1-В, 2- А, 3 - Б.

1-Б, 2- В, 3 - А.

1-В, 2- Б, 3 - А.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест