Ринкова економіка
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Історично можна виділити дві економічні системи: самостійну та общинну

а)

Так

б)

Ні

2.

Економічна діяльність є вторинною порівняно з релігійними та культурними цінностями у традиційній економіці

а)

Так

б)

Ні

3.

Командна економіка характеризується як система, заснована на приватній власності, свободі вибору та конкуренції. 

а)

Так

б)

Ні

4.

Право контролювати використання визначених ресурсів і розподіляти витрати й вигоди передбачає право власності. 

а)

Так

б)

Ні

5.

Право власності надає власникові повноваження лише володіти та користуватися річчю чи фізичним благом.

а)

Так

б)

Ні

6.

Користування полягає в праві змінювати належність майна. 

а)

Так

б)

Ні

7.

Політична свобода є гарантом економічної свободи.

а)

Так

б)

Ні

8.

Суперництво між суб’єктами ринкової економіки за найкращі умови виробництва та вигідну позицію на ринку – це свобода вибору

а)

Так

б)

Ні

9.

Вільна ринкова економіка зародилася у ХІХ столітті. 

а)

Так

б)

Ні

10.

Зміна смаків та доходів споживача впливають на попит.

а)

Так

б)

Ні

11.

Найнижча ціна, яку згодні отримати продавці за ту чи іншу кількість товару – це ціна попиту. 

а)

Так

б)

Ні

12.

У випадку, коли доходи перевищують видатки йдеться про профіцит бюджету. 

а)

Так

б)

Ні

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. а (1 балів)
3. б (1 балів)
4. а (1 балів)
5. б (1 балів)
6. б (1 балів)
7. а (1 балів)
8. б (1 балів)
9. б (1 балів)
10. а (1 балів)
11. б (1 балів)
12. а (1 балів)