Рівняння
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Розв'язати рівняння

6х-8=2х

а)

1

б)

-1

в)

2

г)

-2

2.

2х=7х+5

а)

2

б)

1

в)

-1

г)

-2

3.

5х-2=3х+4

а)

3

б)

-3

в)

1

г)

-1

4.

-5х+2=-10х+2+5х

а)

Інша відповідь

б)

Немає розв'язку

в)

1

г)

-1

5.

6(х-1)=х+9

а)

-3

б)

3

в)

1

г)

-1

6.

-7.8+х=3.2

а)

11

б)

-11

в)

4.6

г)

-4.6

Ключ до тесту

1. в (5 балів)
2. в (5 балів)
3. а (5 балів)
4. а (5 балів)
5. б (5 балів)
6. а (5 балів)