робота в текстовому редакторі Word
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

форматування - це...

а)

надання тексту естетичного вигляду

б)

задання абзаців, положення, розміру та кольору шрифту

2.

Як можна додати зображення до тексту?

а)

просто перетянути його в документ

б)

копіювати і вставити в докумет

в)

використати пунк меню вставка зображення

3.

Вороарт -це

а)

Графічне зображення

б)

точковий рисунок

в)

художній текст

г)

шрифтова схема

4.

Вкажіть стандартний розмір шрифту:

а)

10

б)

12

в)

15

г)

14

5.

Який між рядковий інтервал є стандартним?

а)

1

б)

1.5

в)

2

г)

2.5

Ключ до тесту

1. б (5 балів)
2. в (5 балів)
3. в (5 балів)
4. г (5 балів)
5. б (5 балів)