Родинний бюджет
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Що таке бюджет сім’ї

а)

Номінальний дохід родини 

б)

Щомісячна допомога, яку суспільство надає громадянину 

в)

Це план, де враховуються доходи та плануються витрати родини

2.

До грошових доходів бюджету сім'ї входять

а)

заробітна плата

б)

стипендія

в)

державна пенсія

г)

плата за комунальні послуги

3.

До витрат сімейного бюджету входять

а)

Податки та інші обов'язкові витрати 

б)

Споживчі витрати 

в)

Премія

г)

Збільшення заощаджень

4.

Бюджет, у якому доходи дорівнюють витратам, називають

а)

Надлишковий

б)

Збалансований

в)

Дефіцитний

5.

Хто повинен слідкувати за витратами сімейного бюджету

а)

Мати або батько

б)

Всі члени родини

в)

Той член родини,що приносить більше доходу до бюджету родини

6.

Зароблені членами сім'ї кошти розподіляють на певний проміжок часу

а)

зазвичай на тиждень

б)

зазвичай на 3 місяці

в)

зазвичай на місяць

7.

Бюджет у перекладі з англійської

а)

добробут

б)

грошова сумка

в)

кошти

8.

На малюнку зображена структура сімейного бюджету

а)

сімейні витрати

б)

сімейні доходи

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. а б в (3 балів)
3. а б г (3 балів)
4. б (1 балів)
5. б (1 балів)
6. в (1 балів)
7. б (1 балів)
8. б (1 балів)