Російська імперія на поч 19 ст.

Додано: 27 листопада 2019
Предмет: Всесвітня історія, 9 клас
Тест виконано: 101 раз
12 запитань
Запитання 1

Повстання декабристів у Російській імперії відбулося:

варіанти відповідей

1821 році

1825 році

1848 році

1853 році

Запитання 2

Де в Російській імперії відбулося повстання декабристів?

варіанти відповідей

у Москві

у Харкові

у Петербурзі

в Одесі

Запитання 3

Як називали учасників таємних організацій у Російській імперії, що готували державний переворот, спрямований проти самодержавства та кріпосного права?

варіанти відповідей

консерватори

революціонери

декабристи

соціалісти

Запитання 4

Хто був організатором «Південного товариства» в 1821 р. у Росії та авто­ром політичної програми «Руська Правда»?

варіанти відповідей

М.Муравйов

П.Пестель

К.Рилєєв

О.Белінський

Запитання 5

Які події вплинули на формування ідейних поглядів лідерів декабрист­ського руху в Росії?

варіанти відповідей

Дискусії між західниками і слов’янофілами щодо подальшого роз­витку Росії;

Створення П. Пестелем політичної програми «Руська правда», де йшлося про скасування самодержавства і встановлення респуб­ліки;

Розгром Кирило-Ме­фодіївського братства;

Війна з Наполеоном і закордонний похід російської армії до Франції.

Запитання 6

Виступ декабристів придушено імператором.

варіанти відповідей

Миколою І

Олександром І

Петром І

Миколою ІІ

Запитання 7

Позначте неправильне твердження.

варіанти відповідей

У період 1815–1847 рр. Російська імперія стала найбільшою за площею державою світу.

За структурою російське суспільство залишалося фактично феодальним.

За політичним устроєм Російська імперія була самодержавною (абсолютною) монархією.

Олександр I на початку свого правління жорстоко придушив виступ декабристів.

Запитання 8

«Руська правда», розроблена П. Пестелем, НЕ передбачала:

варіанти відповідей

запровадження республіканської форми правління з однопалатним парламентом.

ліквідацію самодержавства, кріпосного права, поділу на стани.

упровадження конституцій із широкими громадянськими правами і свободами.

перетворення Росії на конституційну монархію з федеративним устроєм за зразком США.

Запитання 9

Південне товариство підняло повстання Чернігівського полку в Україні.

варіанти відповідей

25 листопада 1824 р.

14 грудня 1825 р.

29 грудня 1825 р.

3 січня 1826 р.

Запитання 10

Ідеологічною базою прибічників урядового табору стала «теорія офіційної народності», вперше сформульована міністром народної освіти:

варіанти відповідей

П.Пестелем

М.Муравйовим

С.Уваровим

М.Погодіним

Запитання 11

Війна, розпочата Росією проти Османської імперії за панування в чорноморських протоках і на Балканському півострові, яка пізніше перетворилася на війну Росії з коаліцією у складі Великої Британії, Франції, Туреччини та Сардинського королівства, отримала назву:

варіанти відповідей

Північна війна

Кримська війна

Турецька війна

Вітчизняна війна

Запитання 12

Кримська війна тривала:

варіанти відповідей

1848-1849 рр.

1825-1826 рр.

1853-1856 рр.

1856-1861 рр.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест