Російська імперія в другій половині XIX ст. - поч. XX ст.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

В якому році в Росії було скасовано кріпосне право?

а)

1861 р.

б)

1864 р.

в)

1862 р.

2.

Як називалися виборні органи місцевого самоврядування в Російській

імперії за реформою 1864 р.?

а)

Управи

б)

земства

в)

ради

3.

З якою державою почалося зближення Російської імперії наприкінці

XIX ст.?

а)

Німецькою імперією;

б)

Францією

в)

Австро-­Угорською імперією

4.

Яка з воєн середини — другої половини ХІХ ст. була найбільш невдалою для Росії?

а)

Кримська;

б)

російсько­-турецька 1877–1878 рр.;

в)

середньоазіатська

5.

Що передбачала військова реформа, проведена в Російській імперії

у 1864–1883 рр.?

а)

добровільність військової служби на контрактній основі;

б)

Загальну військову повинність та обмежений строк військової

служби;

в)

рекрутську повинність за жеребкуванням і пожиттєву службу.

6.

Коли сталася революція в Росії?

а)

1904–1906 рр

б)

1905–1906 рр

в)

1905–1907 рр;

7.

Реформи С. Вітте передбачали:(3 правильні відповіді)

а)

Запровадження жорсткої податкової політики, зокрема встановлено державну монополію на винокуріння

б)

Заохочення іноземного капіталовкладення

в)

надання кредитної допомоги селянам через Селянський банк;

г)

Проведення політики захисту російського товаровиробника

8.

Аграрна реформа, яка за прізвищем голови Ради міністрів і міністра внутрішніх

справ Петра Столипіна, називалась "столипінською" розпочалась у

а)

1906 році

б)

1905 році

в)

1907 році

9.

Зміст реформи П. Столипіна полягав у тому, що кожний селянин мав право вимагати від громади виділення землі в одному масиві -

а)

наділі

б)

відрізку

в)

відрубі

10.

Столипінська аграрна реформа не передбачала:

а)

руйнування селянської общини

б)

переселенняселя у малозаселені райони Сибіру, Північного Кавказу та Середньої Азії

в)

вважати селян "тимчасовозобов"язаними"

11.

У І Державній думі була сформована українська фракція, яка вимагала

а)

автономії України

б)

самостійності України

в)

конфедерації з Росією

12.

Росія розпочала війну з Туреччиною за панування на Балканському півострові у

а)

1877 році

б)

1878 році

в)

1887 році

Ключ до тесту

1. а (1 балів)
2. б (1 балів)
3. б (1 балів)
4. а (1 балів)
5. б (1 балів)
6. в (1 балів)
7. а б г (1 балів)
8. а (1 балів)
9. в (1 балів)
10. в (1 балів)
11. а (1 балів)
12. а (1 балів)