Російська та Австро-Угорська імперії кінця ХІХ - початку ХХ ст.

Додано: 7 грудня 2021
Предмет: Всесвітня історія, 9 клас
Тест виконано: 461 раз
16 запитань
Запитання 1

Після реформ 60 - 70х ХІХ ст. Російська імперія...

варіанти відповідей

залишилася абсолютною монархією

перетворилася на конституційну монархію

перетворилася на республику

стала федеративною державою

Запитання 2

Відміна кріпацтва в Російській імперії відбулася:

варіанти відповідей

 у 1859 році

 у 1861 році

 у 1875 році

 у 1863 році

Запитання 3

Найважливішим наслідком освітньої реформи в Російській імперії стало:

варіанти відповідей

створення мережи народних шкіл

створення системи безоплатного навчання в гімназіях  

забезпечення безоплатного доступу до вищої освіти

 запровадження загальної початкової освіти  

Запитання 4

Революція 1905-1907 років в Росії починається з


варіанти відповідей

"Кривавої неділі"

Маніфесту Миколи ІІ

Повстання на крейсері "Очаків" 

 "Сорочинської трагедії"

Запитання 5

Причини, що призвели до революції в Росії 1905-1907 років (2 варіанти )

варіанти відповідей

  Повстання селян у с.Вихвостов

Діяльність громад

Кріпосне право

Невдачі судової реформи

Економічна криза, загострена війною

Абсолютна влада імператора

Запитання 6

Столипінська аграрна реформа передбачала, що (2 варіанти) 

варіанти відповідей

 Селяни повинні були залишатися у складі сільської общини

 Селяни мали відпрацювати у поміщика всі свої борги

Селяни залишалися тимчасовозобов'язаними, доки не розрахуються з сільською общиною

Селяни могли вихордити з сільської общини та організовувати власне господарство - "хутір"

 Селяни могли докупити землю, або переселитися на вільні землі на Далекому Сході

Запитання 7

Найбільше економічно-розвиненою частиною Австро-Угорщини була:варіанти відповідей

Болгарія

Угорщина

Чехія

Румунія

Запитання 8

Правителі Австро-Угорщини були з династіїваріанти відповідей

Стюартів

Бурбонів

Тюдорів

Габсбургів

Запитання 9

Столипінська аграрна реформа розпочалася у:

варіанти відповідей

1905 р.

1906 р.

1907р.

1908 р.

Запитання 10

Що встановлювалося в Австро-Угорщині після утворення дуалістичної імперії? (2 варіанти)

варіанти відповідей

один правитель

єдиний парламент

єдиний уряд

право голосу - той хто мав майно

доросле населення - право голосу

Запитання 11

Скільки було "Балканських війн" на початку ХХ ст.?


варіанти відповідей

одна

дві

три

чотири

Запитання 12

Австрійська імперія перетворилася на дуалістичну федерацію в:

варіанти відповідей

1857 р.

1867 р.

1877 р.

1876 р.

Запитання 13

У зовнішній політиці Австро-Угорщина орієнтувалася на союз з:

варіанти відповідей

Францією

Німеччиною

Росією

Великою Британією

Запитання 14

Петро І Карагеоргійович був королем

варіанти відповідей

Болгарії

Сербії

Румунії

Чорногорія

Запитання 15

У наслідок балканських війн відбулися зміни на Балканському півострові, а саме: (3 варіанти)

варіанти відповідей

Туреччина втратила майже всі свої володіння в Європі

Зменшилась кількість населення Сербії та Чорногорії

З'явилась нова держава - Албанія

Найбільше виграла від війн Болгарія

Балкани перетворились на "пороховий льох" Європи

Запитання 16

Обрати вірні варіанти відповідей: (3 варіанти)

варіанти відповідей

Ліберальні реформи в Росії були проведені "зверху" за ініціативи Олександра ІІІ

Остання чверть ХІХ ст. характеризується стрімким економічним розвитком Росії

На початку ХХ ст. робітничий рух Росії став самостійною політичною силою

Відновивши статус великої держави, Росія зберігала нейтралітет у зовнішній політиці

Під час першої російської революції імператор дарував народу громадянські права

Третьочервнева монархія захищала всі здобутки революції 1905-1907 рр.

Національно-визвольна боротьба народів Балканського півострова проти османського панування закінчилась повною перемогою повстанців

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест