Рослинні угруповання
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Рослинні угруповання у яких переважають деревні рослини - це...

а)

луки

б)

ліси

в)

степи

г)

болота

2.

Залежно від того, які породи дерев переважають, розрізняють ліси ...

а)

широколистяні, хвойні

б)

широколистяні, мішані, чагарникові

в)

широколистяні, хвойні, чагарникові

г)

широколистяні, хвойні, мішані

3.

У хвойних лісах рослинні угруповання утворенні різними видами голонасінних:

а)

ялиною, сосною, смородиною

б)

ялиною, модриною, сосною, березою

в)

ялиною, сосною, смерекою, модриною

г)

ялиною, сосною, грабом, ясеном

4.

У яких рослинних угрупованнях панують дикорослі багаторічні трав'янисті рослини, що зазвичай ростуть та розвиваються з весни до осені?

а)

луки

б)

степи

в)

болота

г)

ліси

5.

Луки бувають ...

а)

природні, штучні

б)

заплавні, суходільні

в)

природні, штучні, заплавні, суходільні

г)

трав'янисті, дерев'янисті

6.

Багаторічні трав'янисті рослини (ковила, типчак, тюльпани), які пристосовані до тривалих посушливих періодів, встигають відцвісти та дати насіння протягом відносно вологої весни, зростають у рослинних угрупованнях ...

а)

лісах

б)

лугах

в)

степах

г)

болотах

7.

Цілинні степи - це ...

а)

степи, що не змінні діяльністю людини.

б)

степи, що утворенні на тривало посушливих територіях.

в)

степи, що змінні діяльністю людини.

г)

степи, на яких зростає переважна кількість дикорослих трав'янистих рослин.

8.

Рослинні угруповання, які утворюються внаслідок заростання водоймами (озера, ставки), або через перезволоження ділянки суходолу.

а)

степи

б)

ліси

в)

луки

г)

болота

9.

На болотах переважають трав'янисті рослини: ...

а)

сфагнум, багно звичайне, журавлина, осока, очерет, росички.

б)

сфагнум, багно звичайне, журавлина, сосна звичайна, осока, плаун.

в)

сфагнум, верба, журавлина, плаун, очерет, венерина мухоловка.

г)

сфагнум, багно звичайне, верба, ялівець, очерет звичайний.

10.

Сукупність різноманітних видів рослин, що зростають на певній території, називають ...

а)

фауна

б)

рослинність

в)

флора

г)

ярусність

11.

Яке рослинне угруповання зображено на фото?

а)

болото

б)

луки

в)

ліс

г)

степ

12.

Оберіть декілька правильних відповідей, на яких зображено степ.

а)
б)
в)
г)

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. г (1 балів)
3. в (1 балів)
4. а (1 балів)
5. в (1 балів)
6. в (1 балів)
7. а (1 балів)
8. г (1 балів)
9. а (1 балів)
10. в (1 балів)
11. а (1 балів)
12. а в (1 балів)