Розділ 4. «Екологічні й техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини»
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

До основних чинників, що сприяли виникненню глобальних проблем людства, можна віднести:

а)

швидке зростання чисельності населення; збільшення обсягу видобутку корисних копалин; житлове, промислове будівництво; прокладання нових транспортних магістралей; екологічна криза; мілітаризацію економіки окремих країн

б)

старіння і депопуляція населення, різке потепління клімату

в)

дефолт, економічна криза, прокладання нових транспортних магістралей

г)

збільшення обсягу видобутку корисних копалин

2.

Що означає демографічна проблема людства?

а)

перенаселення планети

б)

різниця між народжувальністю і смертністю

в)

дегратація родючого грунту

г)

всі перелічені відповіді вірні

3.

Які шляхи забезпечення людства продуктами харчування?

а)

збільшення здобичі під час полювання

б)

введення науково – обгрунтованого сільськогосподарського виробництва

в)

розширювати сільгосп угідя за рахунок дикої природи та отрутохімікатів

г)

збільшення вилову риби

4.

Стрімке зростання кількості населення Землі – це проблема:

а)

енергетична

б)

техногенна

в)

демографічна

г)

екологічна

5.

Озонові «дірки» - це результат:

а)

антропогенного впливу

б)

впливу Сонця

в)

природного явища

г)

енергетичного впливу

6.

«Парниковий ефект» – це результат:

а)

зниження рівня Світового океану

б)

різке потепління клімату на земній кулі

в)

підвищення вмісту вуглекислого газу в атмосфері

г)

впливу Сонця

7.

Погіршення корисних властивостей та родючості ґрунту внаслідок впливу природних чи антропогенних факторів –

а)

забруднення ґрунтів

б)

деградація земель

в)

забруднення земель

г)

деградація ґрунтів

8.

Природне або антропогенне спрощення ландшафту, погіршення стану, складу, корисних властивостей і функцій земель та інших органічно пов’язаних із землею природних компонентів –

а)

забруднення ґрунтів

б)

деградація земель

в)

забруднення земель

г)

деградація ґрунтів

9.

Які можливі резерви щодо економії води:

а)

підвищення плати за використання води

б)

багато разове використання води в промисловості з якісним її очищенням

в)

добувати воду з льдників та артизіанських свердловин

г)

опріснювати морську та океанську воду

10.

Накопичення в ґрунтах речовин, які негативно впливають на їх родючисть та інші корисні властивості – 

а)

забруднення ґрунтів

б)

деградація земель

в)

забруднення земель

г)

деградація грунтів

11.

Комплексна система спостережень за станом навколишнього середовища, оцінювання й прогнозування змін стану навколишнього середовища під вливом природних і антропогенних факторів це … 

а)

утилізація

б)

безвідходна технологія

в)

рециркуляційна технологія

г)

екологічний моніторинг

12.

Яке пояснення відповідає «безвідходна технологія»?

а)

технологія, за використання якої немає відходів

б)

технологія,що дає мало відходів і не використовує воду

в)

технологія, де найбільш раціонально використовують сировину й енергію, а відходи є сировиною для іншого виробництва

г)

правильна відповідь відсутня

Ключ до тесту

1. а (1 балів)
2. а (1 балів)
3. б (1 балів)
4. в (1 балів)
5. а (1 балів)
6. б (1 балів)
7. г (1 балів)
8. б (1 балів)
9. б (1 балів)
10. а (1 балів)
11. г (1 балів)
12. в (1 балів)