22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

РОЗДІЛ ГЕТЬМАНЩИНИ І БОРОТЬБА ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Додано: 12 січня
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 3 рази
32 запитання
Запитання 1

Угоду, уривок з якої наведено «…гетьман Військ Руських до кінця свого життя буде Гетьманом Військ Руських і першим сенатором у Київському, Брацлавському та Чернігівському воєводствах. А після його смерті має бути вільний вибір гетьмана, тобто стани Київського, Брацлавського, Чернігівського воєводств оберуть чотирьох кандидатів, одному з-поміж яких його королівська милість надасть гетьманство…», було схвалено на козацькій раді за гетьманування

варіанти відповідей

І. Виговського

Ю. Хмельницького

П. Тетері

П. Дорошенка

Запитання 2

У якому році було створено документ, уривок із якого процитовано: «…Договорилися ми й постановили, що всієї Малої Росії цієї сторони Дніпра… містам і землям… як вони до цього часу договором про перемир’я на стороні їхньої царської величності перебували, так і тепер залишатися мають… Запороги, козаки, що живуть на Січі, і в Кодаку… мають бути … у володінні і в державі їхньої царської величності…»?

варіанти відповідей

1654 р.

1686 р.

1708 р.

1764 р.

Запитання 3

«…розділили Україну навпіл і хочуть нашу отчизну, милу Україну, занедбати», – так П. Дорошенко схарактеризував домовленості московського царя й польського короля за

варіанти відповідей

 Віленським перемир’ям

Гадяцьким договором

Андрусівським перемир’ям

«Березневими статтями»

Запитання 4

«Вони... приговорили та постановили мир на тринадцять років під корисними умовами для обох монархій; покривджено тільки козаків, оскільки постановлено в тих пактах, щоб низові запорозькі козаки лишались у послушенстві обох монархій...», - так Самійло Величко охарактеризував

варіанти відповідей

«Вічний мир»

Гадяцькі пункти

Зборівський договір

Андрусівське перемир’я

Запитання 5

Запорозька Січ у добу Руїни (60-ті – 80-ті рр. XVII ст.)


варіанти відповідей

входила до складу Слобідської України

визнавала зверхність шведського короля

виступала самостійною військово-політичною силою

перебувала під протекторатом турецького султана

Запитання 6

«Великий згін» населення Правобережної Гетьманщини здійснював гетьман


варіанти відповідей

Петро Дорошенко

Іван Самойлович

Юрій Хмельницький

Іван Брюховецький

Запитання 7

Що було характерним для періоду Руїни?

варіанти відповідей

усеохопна криза та занепад Речі Посполитої, спричинені Національно-визвольною війною українського народу під проводом Б. Хмельницького

внутрішня боротьба козацької старшини за владу, розкол Гетьманщини, втручання в її внутрішні справи та військова агресія з боку сусідніх держав

форсований наступ на автономні права Гетьманщини з боку російського уряду внаслідок переходу гетьмана І. Мазепи на бік шведського короля

остаточна ліквідація інституту гетьманства, решток української автономії та повна інтеграція українських земель у Російську імперію

Запитання 8

Перемога українсько-татарських військ над московськими військами в битві під Конотопом відбулася


варіанти відповідей

1648 р.

1649 р.

1651 р.

1659 р.

Запитання 9

Укажіть ім’я гетьмана Лівобережної України, обраного «Чорною радою» в Ніжині, який підписав Московські статті, що значно обмежили автономію Гетьманщини?


варіанти відповідей

Я. Сомко

Ю. Хмельницький

І. Виговський

І. Брюховецький

Запитання 10

На території Слобідської України сформувалося п’ять козацьких полків. Назвіть їх?


варіанти відповідей

Острогозький, Охтирський, Ізюмський, Сумський, Херсонський   

Острогозький, Охтирський, Ізюмський, Київський, Харківський

Острогозький, Охтирський, Ізюмський, Сумський, Харківський

Острогозький, Охтирський, Ізюмський, Сумський, Київський

Запитання 11

Титул «князя Сарматії та України, володаря Війська Запорозького» турки присвоїли….?


варіанти відповідей

І. Виговському

Ю. Хмельницькому

І. Брюховецькому

П. Тетері

Запитання 12

Хто зображений на малюнку ?


варіанти відповідей

Павло Тетеря

Дем’ян Многогрішний

Іван Брюховецький 

Пилип Орлик

Запитання 13

Про кого йдеться в історичному джерелі?

Він у другій половині ХVІІ ст. був керівником і організатором більшості походів проти Османської імперії та Кримського ханства. Як кошовий отаман Запорозької Січі у другій половині ХVІІ ст. обирався 15 разів поспіль, провів понад 60 битв проти Османської імперії, Кримського ханства та ногайських орд і жодного разу не зазнав поразки, а отже, своїми численними військовими походами зажив слави непереможного полководця, бо ніхто краще за нього не міг протидіяти турецько-татарським ворогам у 1660-х рр.

варіанти відповідей

І. Сулиму

І.Сірка

С. Кішку

І.Підкову

Запитання 14

Позначте портрет гетьмана Петра Дорошенка.

варіанти відповідей
Запитання 15

Кого було обрано гетьманом на старшинській раді в Чигирині ?

варіанти відповідей

Д.Многогрішного

І.Виговського

П.Дорошенка

Ю.Хмельницького

Запитання 16

Дата укладення Гадяцького договору.


варіанти відповідей

1656 р.

1657 р.

1658 р.

1659 р.

Запитання 17

Звернення І.Виговського " Звернення до європейських дворів " : "Завоювавши козацькою зброєю Литву, розпочав переговори з Польщею , розв'язавши війну проти союзниці України - Швеції, поставив залогу в Києві , замярівся геть знищити Білорусь та Україну , почав сіяти чвари, підтримувати бунти проти гетьмана і наступати на Україну збройною силою" було передумовою ...

варіанти відповідей

турецько-української війни

україно-польської війни

московсько - української війни

україно-татарські війни

Запитання 18

Ю.Хмельницький підписав Переяславські статті з ...


варіанти відповідей

Польщею

Московією

Литвою

Швецією

Запитання 19

17-18 червня 1663 р. в Ніжині зібралася Чорна Рада , в якій взяли участь разом із козаками селяни та жителі міст. Спираючись на підтримку козацьких низів, які рішуче виступили проти старшини , а також під тиском московських військ .............здобув перемогу над Я.Сомком.

варіанти відповідей

П.Тетеря

Ю.Хмельницький

І.Виговський

І.Брюховецький

Запитання 20

"Сонцем Руїни " називають гетьмана ....


варіанти відповідей

І.Брюховецького

Ю.Хмельницького

П.Дорошенка

Д.Многогрішного

Запитання 21

Наймане військо , яке мав право утримувати Д.Многогршний називалося -


варіанти відповідей

сердюки

компанійці

молодняки

вірняки

Запитання 22

Період загального занепаду українських земель на тлі громадянської війни наприкінці XVII ст. мав назву:


варіанти відповідей

 "руїна"

"темна доба"

"потоп"

 "смутний час"

Запитання 23

На картосхемі стрілками позначено напрями походів :


варіанти відповідей

турецько-татарського війська під час Хотинської війни 1620- 1621 рр.

турецько-татарсько-козацького війська 1672 р., 1677 - 1678 рр.

козацьких загонів гетьмана П. Орлика та його союзників в 1711, 1713 р.

козацько -трансьльванських військ полковника А.Жадановича 1656 - 1657 рр.

Запитання 24

Що таке протекторат?


варіанти відповідей

Велике багатогалузеве господарство

Право користуватися чужою власністю

Форма залежності, за якою одна держава перебирає здійснення зовнішніх відносин з іншою державою

Це процес об'єднання кількох держав у єдине утворення

Запитання 25

Хто очолив рух проти Юрія Хмельницького?


варіанти відповідей

Яким Сомко

Іван Виговський

Мартин Пушкар

Яків Барабаш

Запитання 26

На які території було поділено Україну в 1663 році?


варіанти відповідей

польську та московську

Західну і Східну

Правобережну та Лівобережну

Галичину та Наддніпрянщину

Запитання 27

У якому населеному пункті було обрано гетьманом Івана Брюховецького?


варіанти відповідей

Переяславі 

Чигирині 

Ніжині

Конотопі

Запитання 28

Хто зображений на картині?


 

 

 

варіанти відповідей

Іван Виговський

 Юрій Хмельницький

Павло Тетеря

Петро Дорошенко

Запитання 29

Коли було укладено "Вічний мир"?


варіанти відповідей

1685 році

 1686 році

1687 році

1688 році

Запитання 30

Хто з українських гетьманів у 1665 році їздив до Москви?


варіанти відповідей

 І. Брюховецький

П.Тетеря

Д. Многогрішний

І. Мазепа

Запитання 31

Хто з історичних осіб часів Руїни зображений на картині?


варіанти відповідей

П. Дорошенко

І. Сірко

Ю. Хмельницький

І. Самойлович

Запитання 32

Укажіть значення поняття "займанщина"


варіанти відповідей

право займатися різною діяльністю в Гетьманщині

право на козацьке самоврядування

право займатися військовою діяльністю

право переселенців привласнювати собі стільки землі, скільки міг обробляти

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест