Роздільні пункти
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

мпвакпкапвапавп

а)
б)
в)
2.

апвапвапвпв

а)
б)
в)

вапвап

Ключ до тесту

1. а (5 балів)
2. а (5 балів)