Роздробленість Русі-України

Додано: 31 січня 2022
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 187 разів
15 запитань
Запитання 1

Одним із підсумків князювання Володимира Мономаха було:варіанти відповідей

прийняття християнства в Русі-України

перенесення київського стола для Переяслава

усунення половецької загрози для Русі-України

запровадження патріаршества в Русі-Україні

Запитання 2

Останнім князем єдиної Русі-України був...


варіанти відповідей

Мстислав Володимирович

Ярослав Осмомисл

Володимир Мономах

Ярослав Мудрий

Запитання 3

Діяльність князя Ярослава Осмомисла сприяла піднесенню...

варіанти відповідей

Галицького князівства

Волинського князівства

Київського князівства

Переяславського князівства

Запитання 4

Вкажать причини феодальної роздробленості Русі (3 правильні відповіді)варіанти відповідей

Великі розміри данини

Відсутність сталого принципу престолонаслідування

Великі розміри держави

Відсутність зовнішньої небезпеки

Могутність київського князя

Чіткий механізм престолонаслідування

Неоднорідний етнічний склад населення

Запитання 5

Автором якого твору є Володимир Мономах? 


варіанти відповідей

"Руська правда"

"Києво-Печерський патерик"

"Повчання дітям"

"Заповіт"

Запитання 6

Яке удільне князівство у XII–XIII ст. політично цілком залежало від Києва?


варіанти відповідей

Галицьке

Новгород-Сіверське

Чернігівське

Переяславське

Запитання 7

У якому році відбулася подія, описана в уривку з історичного джерела: «Володимир Мономах сів у Києві. Зустріли ж його митрополит Никифор з єпископами й усіма киянами з честю великою.., сів він на столі отця свого й предків своїх, і всі люди раді були, а заколот улігся…»?


варіанти відповідей

1097

1113

1132

1199

Запитання 8

Сутність роздробленості Київської держави полягала у:

варіанти відповідей

зміцненні самостійності удільних князівств.

появі інституту загальноруських князівських з'їздів.

відсутності механізму спадкоємності влади великого князя.

занепаді віча - органу громадського та державного управління.

Запитання 9

Зміни в політичному устрої Київської Русі в ХІ–ХІІІ ст. були пов’язані з...

варіанти відповідей

обмеженням влади великого київського князя лише судовими функціями.

появою та функціонуванням інституту загальноруських князівських з’їздів.

занепадом і зникненням віче – органу громадського та державного управління.

перетворенням боярської ради з дорадчого органу при князі на урядовий орган.

Запитання 10

Що в історії Київської Русі пов’язано з діяльністю князя Володимира Мономаха?


варіанти відповідей

Запровадження перших писаних законів

Намагання об'єднати державу

Хрещення Русі

Скликання князівських з’їздів (снемів)

Розбудова Києва - будівництво "міста Володимира"

Здійснення походу на Константинополь

Об’єднання руських князів для боротьби проти половецької загрози

Запитання 11

Хто з князів здійснив погром Києва у 1169 р.?

варіанти відповідей

Володимир Глібович

Ярослав Осмомисл

Андрій Боголюбський

Михайло Всеволодович

Запитання 12

Найвизначнішим з переяславських князів доби роздробленості був...

варіанти відповідей

Юрій Долгорукий

Андрій Боголюбський

Володимир Глібович

Ярослав Осмомисл

Запитання 13

До того, як стати Київським князем, Володимир Мономах уславився як князь...

варіанти відповідей

Чернігівський

Переяславський

Волинський

Галицький

Запитання 14

Найбільший удар по половцям, після якого зникає половецька загроза для Русі-України, Володимиром Мономахом було завдано...

варіанти відповідей

у 1111 р.

у 1113 р.

у 1116 р.

у 1125 р.

Запитання 15

Навколо якого міста тривало найбільше суперечностей в період роздробленості Русі-України?

варіанти відповідей

Галич

Київ

Чернігів

Переяслав

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест