Застосування різних способів розкладання многочленів на множники
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Розкладіть на множники a2-9b2+5a-15b

а)

(a-3b)(a-3b+5)

б)

(a-3b)(a+3b)+5(a-3b)

в)

(a+3b)(a-3b+5)

г)

(a-3b)(a+3b+5)

2.

Розкладіть на множники 16х2-8х+1-49у2

а)

(4х-1-49у)(4х-1+49у)

б)

(4х-1)2-49у2

в)

(4х-1-7у)(4х-1+7у)

г)

(4х-1-7у)(4х+1+7у)

3.

Розкладіть на множники a2-36b2-5a-30b

а)

(a-6b)(a-6b-5)

б)

(a+6b)(a-6b-5)

в)

(a-6b)(a+6b-5)

г)

(a-6b)(a+6b)-5(a+6b)

4.

Розкладіть на множники 9х2-6х+1-25у2

а)

(3х-1-25у)(3х+1+25у)

б)

(3х-1)2-25у2

в)

(3х-1-5у)(3х+1+5у)

г)

(3х-1-5у)(3х-1+5у)

5.

Подайте у вигляді добутку многолгенів:

a(b-c)-(2b-2c)

а)

2a(b-c)

б)

(a-2)(b-c)

в)

a(b-c)(2b-2c)

г)

(a+2)(b-c)

6.

Розкладіть на множники:

ax+bx-ay-by

а)

(a+b)x-(a+b)y

б)

(a-b)(x+y)

в)

(a+b)x-(a-b)y

г)

(a+b)(x-y)

7.

У якому з наведених многочленів неможливо винести за дужки спільний множник?

а)

8a+4b

б)

3a+a2

в)

mn+km

г)

2x+y

8.

Розкладіть на множники вираз ax+bx

а)

abx

б)

x(a+b)

в)

a(x+b)

г)

(a+x)b

9.

Подайте у вигляды квадрата двочлена вираз 25х2+10х+1

а)

(25х+1)2

б)

(х+10)2

в)

(5х+1)2

г)

(х+5)2

10.

Розкладыть на множники x2-a2

а)

(x+a)(a-x)

б)

xx-aa

в)

(x-a)2

г)

(x-a)(x+a)

11.

Розкладіть на множники 8a3+1

а)

(2a+1)(4a2+4a+1)

б)

(2a+1)(4a2-4a+1)

в)

(2a+1)(4a2+2a+1)

г)

(2a+1)(4a2-2a+1)

12.

Вкажіть корені рівняння (х-3)2-36=0

а)

-3; 3

б)

-3;0

в)

-3; 9

г)

-3

Ключ до тесту

1. г (1 балів)
2. в (1 балів)
3. б (1 балів)
4. г (1 балів)
5. б (1 балів)
6. г (1 балів)
7. г (1 балів)
8. б (1 балів)
9. в (1 балів)
10. г (1 балів)
11. г (1 балів)
12. в (1 балів)