12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

розмноження

Додано: 6 лютого
Предмет:
Тест виконано: 19 разів
58 запитань
Запитання 1

Вставте пропущені слова

При заплідненні відбувається злиття _________ та утворення ___________

варіанти відповідей

статевих клітин, ембріона

клітин, зиготи

статевих клітин, зиготи

Запитання 2

Якій тварині притаманний прямий розвиток?

варіанти відповідей

колорадський жук

білан капустяний

жаба озерна

лісовий кіт

Запитання 3

Якій тварині притаманний непрямий розвиток?

варіанти відповідей

зозуля звичайна

ящірка прудка

жаба озерна

лісовий кіт

Запитання 4

Народжена особина, зовні схожа на дорослий організм це:

варіанти відповідей

Непрямий

Прямий розвиток 

Генеративний

Запитання 5

Постембріональний розвиток буває:

варіанти відповідей

Прямий

Непрямий

Зворотній

Механічний

Запитання 6Вставте пропущені слова:

 ______________ розвиток - це за якого щойно народжена тварина загалом 

нагадує дорослу. Наприклад____________


варіанти відповідей

 непрямий, кіт

  прямий, корова

  непрямий, жаба

  прямий, метелик

Запитання 7

Розгляньте цикл розвитку комах та зробіть висновок про тип їх постембріонального розвитку:

варіанти відповідей

прямий

непрямий з повним перетворенням

непрямий з неповним перетворенням

Запитання 8

Встановіть тип розвитку організму зображеного на малюнку:

варіанти відповідей

прямий

непрямий

непрямий з повним перетворенням

непрямий з неповним перетворенням

Запитання 9

Виберіть особин для яких наявний виражений статевий диморфізм:

варіанти відповідей
Запитання 10

В якій з яйцеклітин більший запас поживних речовин?

варіанти відповідей
Запитання 11

Як називається даний процес?

варіанти відповідей

спорування

брунькування

поліємбріонія

сперматогенез

Запитання 12

Хто зайвий?

варіанти відповідей
Запитання 13

Спеціалізовані клітини, які слугують не тільки для розмноження, а й для переживання несприятливого періоду та поширення -це:

варіанти відповідей

гамети

спори

яйцеклітина

спермій

Запитання 14

Які організм являються гермафродитами?

варіанти відповідей
Запитання 15

Оберіть 3 ознаки, притаманні вегетативному розмноженню.

варіанти відповідей

беруть участь два батьківський організми

бере участь один батьківський організм

нова рослина більша за материнську

нова рослина є копією материнської

до нього здатні всі органи рослини

до нього здатні корінь, пагін та їх видозміни

Запитання 16

Вкажіть всі способи вегетативного розмноження (4 відповіді):

варіанти відповідей

насінням

цибулинами

бульбами

стебловими живцями

спорами

вусами

Запитання 17

Назвіть форму нестатевого розмноження, яке здійснюється за участі однієї нестатевої клітини: .

варіанти відповідей

спорами;

цибулинами;

кореневищами;

стебловими бульбами

Запитання 18

Рослини розмножуються :

варіанти відповідей

нестатево

статево

вегетативно

усіма зазначеними способами

Запитання 19

Відтворення собі подібних за допомогою гамет:

варіанти відповідей

вегетативне розмноження

статеве розмноження

нестатеве

Запитання 20

Знайдіть визначення поняття "вегетативне розмноження рослин".

варіанти відповідей

це вид статевого розмноження

це відтворення собі подібних

це розмноження за участю органів та їх видозмін

Запитання 21

Відтворення собі подібних, що забезпечує безперервність і спадковість життя - це

варіанти відповідей

ріст

розвиток

адаптація

розмноження

Запитання 22

Спосіб статевого розмноження, за якого сперматозоони утворюються в чоловічому організмі, яйцеклітини- в жіночому, називається: 

варіанти відповідей

гермафродитизм

роздільностатевість

спороутворення

партеногенез

Запитання 23

До ембріонального періоду розвитку людини належить такий процес:


варіанти відповідей

запилення

дроблення

гаметогенез

старіння

Запитання 24

Партеногенез — це:


варіанти відповідей

процес утворення тканин

процес утворення органів

індивідуальний розвиток організму

форма статевого розмноження

Запитання 25

Як називається процес розвитку організму із незаплідненої яйцеклітини

варіанти відповідей

1.  гістогенез

2. гермафродитизм

3.  партеногенез

4. овогенез

Запитання 26

До способу статевого розмноження не належить:

варіанти відповідей

1. копуляція

2. партеногенез

3. фрагментація

4. поліембріонія

5. множинний поділ

Запитання 27

Який недолік розмноження за участю соматичних клітин?

варіанти відповідей

1.  швидкий темп розмноження

2. велика кількість нащадків

3. нащадки не життєздатні

 4. подібність нащадків

Запитання 28

Тип копуляції рухливих гамет різних за розмірами:

варіанти відповідей

1. оогамія

2. ізогамія

3.анізогамія

3. поліспермія

4. полігамія

Запитання 29

Копуляція це:

варіанти відповідей

1.   з'єднання двох особин при статевому процесі, у вузькому значенні — злиття двох гамет

2.  поєднання в одній клітині спадкового матеріалу двох клітин

3. творення нового організму з виростів тіла материнського організму

4. форма статевого розмноження, коли розвиток зародка відбувається без запліднення

Запитання 30

Як називаються чоловічі статеві гормони?

варіанти відповідей

естрогени

андрогени

кортикостероїди

адреналін

Запитання 31

Спосіб статевого розмноження, за якого розвиток нового організму здійснюється з незаплідненої яйцеклітини:

варіанти відповідей

а) поліембріонія

б) партеногенез

в) ізогамія

г) гермафродитизм

Запитання 32

Вегетативним розмноженням є:

варіанти відповідей

а) відкладання ікри рибами

б) народження людини

в) розсіювання спор опеньками

г) розмноження малини відростками

Запитання 33

Процес розвитку кількох зародків з однієї заплідненої яйцеклітини:

варіанти відповідей

а) анізогамія

б) поліембріонія

в) партеногенез

г) гермафродитизм

Запитання 34

 Утворення нового організму з однієї або групи клітин вихідного материнського організму

варіанти відповідей

нестатеве розмноження

статеве розмноження

статевий процес

партеногенез

Запитання 35

Укажіть назву процесу, під час якого клітини обмінюються спадковою інформацією

варіанти відповідей

копуляція

поліембріонія

партеногенез

кон'югація

Запитання 36

Зіставте спосіб нестатевого розмноження з організмами, для яких властивий.

А поділ навпіл 1 дріжджі

Б брунькування 2 малярійний плазмодій

В спороутворення 3 хламідомонада

Г множинний поділ 4 амеба протей

5 ящірка

варіанти відповідей

А-5, Б-4, В- 1, Г-2

А-4, Б-1, В-3, Г-2

А-3, Б-4, В-2, Г-1

А-3, Б-4, В-5, Г-2

Запитання 37

Зіставте спосіб нестатевого розмноження з організмами, для яких він властивий:

А-поділ навпіл Б-брунькування В-спороутворення Г-множинний поділ

1-дріжджі 2-малярійний плазмодій 3-хламідомонада 4-амеба протей 5-ящірка

варіанти відповідей

А-5, Б-4, В- 1, Г-2

А-4, Б-1, В-3, Г-2

А-3, Б-4, В-2, Г-1

А-3, Б-4, В-5, Г-2

Запитання 38

Утворення нового організму з однієї або групи клітин вихідного материнського організму:

варіанти відповідей

нестатеве розмноження

статеве розмноження

статевий процес

партеногенез

Запитання 39

Які існують форми розмноження?

варіанти відповідей

нестатеве

статеве

вегетативне

копуляція

Запитання 40

Які гормони продукують яєчники?

варіанти відповідей

тестостерон

естрадіол

прогестерон

яйцеклітини

Запитання 41

Процес розвитку кількох зародків з однієї зиготи - це

варіанти відповідей

фрагментація

поліембріонія

партеногенез

брунькування

Запитання 42

Який спосіб розмноження характерний для рослини, що зображена на малюнку?

(Папороть)

варіанти відповідей

Поділ навпіл

Множинний поділ

Фрагментація

Спороутворення

Запитання 43

Оберіть усі способи нестатевого розмноження організмів:

варіанти відповідей

Поділ клітин

Поліембріонія

Брунькування

Спороутворення

Партеногенез

Фрагментація

Запитання 44

Який спосіб розмноження характерний для організма, що зображений на малюнку?

варіанти відповідей

Поділ навпіл

Брунькування

Фрагментація

Спороутворення

Запитання 45

4. Брунькування характерне для:

варіанти відповідей

амеба протей

евглена зелена

гідра

інфузорія

дріжджі

Запитання 46

3. Поясніть суть явища поліембріонії:

варіанти відповідей

утворення зооспор

відокремлення від організму декількох фрагментів

розвиток кількох зародків із заплідненої яйцеклітини

розвиток організму із незаплідненої яйцеклітини

обмін фрагментами ДНК через цитоплазматичний місток

Запитання 47

Репродукція живих організмів відбувається у формі

варіанти відповідей

регенерації

трансплантації

розмноження

імплантації

Запитання 48

Про який тип розвитку метелика йдеться, якщо народжується личинка- гусінь?

варіанти відповідей

Прямий

Непряммй

Внутрішньоутробний

Історичний

Запитання 49

Укажіть, у чому полягає головна перевага статевого розмноження над нестатевим:

варіанти відповідей

 величезна кількість нащадків

 генетична уникальність кожної особини 

стабільність генетичної інформації, що передається з покоління в покоління

величезна швидкість розмноження

Запитання 50

1. Вкажіть, як називається процес нестатевого поділу, у результаті якого утворюються дочірні клітини різного розміру:

варіанти відповідей

множинний поділ

поділ надвоє

брунькування

спороутворення

Запитання 51

Назвіть форму розмноження, яка характерна для тварин, зображених на фото.

варіанти відповідей

гермафродитизм

партеногенез

копуляція

поліембріонія

Запитання 52

Назвіть форму розмноження, що зображена на фото.

варіанти відповідей

фрагментація

множинний поділ

брунькування

вегетативне

Запитання 53

Позначте форму розмноження, яка притаманна для організму, зображеного на фото.

варіанти відповідей

фрагментація

спороутворення

брунькування

поділ навпіл

Запитання 54

Яка форма розмноження характерна для організму, що зображена на фото.

варіанти відповідей

поліембріонія

гермафродитизм

партеногенез

роздільностатевість

Запитання 55

Шизогонія - це...

варіанти відповідей

поділ навпіл

множинний поділ

фрагментація

спороутворення

Запитання 56

Позначте основні форми статевого розмноження.

варіанти відповідей

брунькування

партеногенез

гермафродитизм

фрагментація

Запитання 57

Позначте основні форми нестатевого розмноження.

варіанти відповідей

поділ навпіл

поліембріонія

гермафродитизм

брунькування

Запитання 58

Наявність чоловічих чи жіночих статевих органів є

варіанти відповідей

первинними статевими ознаками

Вторинними статевими ознаками

Ентологічними знаками

нестатевими ознаками

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест