Розмноження та розвиток тварин
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Яка форма розмноження найбільш поширена у тваринному світі? 

а)

брунькування

б)

статеве

в)

нестатеве

г)

поділ клітини навпіл

2.

Який тип розмноження зображений на малюнку?

а)

статеве

б)

поділ навпіл

в)

брунькування

г)

пртеногенез

3.

Оберіть тварину, для якої характерне зовнішнє запліднення

а)
б)
в)
г)
4.

Опишіть статеву клітину, що зображена на малюнку

а)

сперматозоїд

б)

нерухається

в)

рухається

г)

чоловіча гамета

д)

жіноча гамета

е)

утворюється у яєчниках

є)

утворюється у сім'яниках

5.

Злиття чоловічої та жіночої гамет з утворенням зиготи - це

а)

регенерація

б)

партеногенез

в)

розмноження

г)

запліднення

6.

Внутрішнє запліднення характерне для:

а)

риб, амфібій

б)

амфібій, рептилій

в)

птахів, ссавців

г)

риб, рептилій

7.

У ссавців уперше з’являється орган статевої системи:

а)

яєчник

б)

матка

в)

яйцевід

г)

сім'яник

8.

Який етап життєвого циклу метелика зображено на малюнку?

а)

перетворення лялечки на дорослу особину

б)

перетворення личинки на лялечку

в)

перетворення яйця на личинку

г)

перетворення органів лялечки на крила

9.

Індивідуальний розвиток організму від моменту зародження до смерті називається

а)

ембріогенез

б)

онтогенез

в)

постембріогенез

10.

Процес появи на світ зародка, який розвивався всередині материнського організму за рахунок її поживних речовин

а)

живонародження

б)

яйцеживонародження

в)

яйценародження

11.

Оберіть організми, для яких характерне нестатеве розмноження

а)
б)
в)
г)
12.

Інша назва заплідненої клітини

а)

яйцеклітина

б)

сперматозоїд

в)

яйце

г)

зигота

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. в (1 балів)
3. г (1 балів)
4. а в г є (1 балів)
5. г (1 балів)
6. в (1 балів)
7. б (1 балів)
8. а (1 балів)
9. б (1 балів)
10. а (1 балів)
11. а б г (1 балів)
12. г (1 балів)