Розряди займенників за значенням (присвійні, вказівні, означальні)

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 34 рази
12 запитань
Запитання 1

1.Усі займенники присвійні в рядку

варіанти відповідей

Оцей, твій, мій, її

Нашим, вашого, їхнім, такий

Їхній, твій, вашого, наш

Нічий, його, твій, нашим

Нічий, свій, чий, їхній

Запитання 2

2.Усі займенники присвійні в рядку

варіанти відповідей

Чиїх, твоїх, моїх, ваших

Твій, мій, наш, чий

Цей, той, твій, його

Такий, цієї, вашої, їхньої

Моїм, твоїм, нашим, вашим

Запитання 3

3. Усі займенники присвійні в рядку

варіанти відповідей

Наших, свого, ваш, мого

Кожного, якого, мною, який

Нашим, вашого, їхній, такий

Їхнього, твоїм, скільки, ніхто

Мій, твій, цей, усякий

Запитання 4

4. Присвійний займенник виділено в кожному рядку, ОКРІМ

варіанти відповідей

Врахувати його побажання

Схвалити мою пропозицію

Запросити її на спектакль

ваше ставлення до гостей

наша співпраця триватиме

Запитання 5

5. Усі займенники означальні в рядку

варіанти відповідей

Весь, всякий, кожний, інший

Інший, моєї, нашим, котрий

Самий, який, себе, сам

Всякого, жодний, самого, твій

Нічий, ніякий, всякий, інший

Запитання 6

6. Усі займенники означальні в рядку

варіанти відповідей

Такий, жодний, весь, всякий

Нічий, ваш, кожен, весь

Всякий, інший, сам, самий

Наш, свій, жодний, інший

Нічий, кожен, жоден, весь

Запитання 7

7. Усі займенники означальні в рядку

варіанти відповідей

Котрий, наш, свій, інший

Кожним, іншого, самий, всіх

Який-небудь, цей, всякий, жоден

Хто-небудь, сам, ніякий, всяким

Кожним, всякого, декого, іншого

Запитання 8

8. У реченні Від усієї картини віє чимось пісенним означальний займенник ужито у відмінку

варіанти відповідей

Родовому

Давальному

Знахідному

Орудному

Місцевому

Запитання 9

9. Усі займенники вказівні в рядку

варіанти відповідей

Той, цей, такий, сей

Отакий, стільки, хтось, самий

Такий, отакий, цей, скільки

Той, отой, цей, їхній

Стільки, цієї, такого, іншого

Запитання 10

10. Усі займенники вказівні в рядку

варіанти відповідей

Всякий, оцей, кожний, ця

Оцей, такого, стількох, іншого

Ті, цей, дехто, хтось

Стільки, тим, отому, таких

Дехто, дещо, стільки, такий

Запитання 11

11. У реченні Вклонися, моя Україно, цим людям величним і скромним вказівний займенник ужито у відмінку

варіанти відповідей

Родовому

Давальному

Знахідному

Орудному

Місцевому

Запитання 12

12. Виділене слово виступає займенником у реченні

варіанти відповідей

Від одного удару дерево не падає

Одна ластівка не робить весни.

Один день блисне, а сім днів кисне.

Одним колесом не поїдеш.

Одні очі і плачуть, і сміються.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест