12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Розв иток освіти, л ітописання, архітектури та маля рства в Галицько-Волинській державі

Додано: 1 квітня
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 96 разів
21 запитання
Запитання 1

Найвидатнішою писемною пам'яткою Галицько-Волинської держави є ...

варіанти відповідей

Києво-Печерський патерик

Галицько-Волинський літопис

"Повість минулих літ"

Іпатіївський літопис

Запитання 2

Як називалися оборонні споруди нового типу - муровані "вежи-стовпи" ?

варіанти відповідей

Донжони

Фортеці

Башні

Купчі

Запитання 3

Яку назву має ікона, зображена на фото?

варіанти відповідей

Холмська ікона Божої Матері

Вишгородська ікона Божої Матері

Богородиця Оранта

Ікона Волинської Богоматері

Запитання 4

Розташуйте правління князів у хронологічній послідовності:

1. Юрій ІІ Болеслав

2. Данило Романович

3. Лев І Данилович

4. Юрій І Львович

варіанти відповідей

  1,2,3,4

  2,3,4,1

 2,4,3,1

  1,2,4,3

Запитання 5

Розташуйте в хронологічній послідовності події:

а) Битва під Ярославом

б) Коронація Данила Галицького

в) Битва на р.Калці

г) Смерть Данила Галицького

д) Утворення Галицько-Волинської держави

варіанти відповідей

д, в, а, б, г

 д, а, в, г, б

  д, в, б, а, г

  д, б, в, а, г

Запитання 6

Вкажіть варіант, де перелічені міста, що були столицями Галицько-Волинської Русі та Королівства Руського в ХІІІ - ХІV ст.

варіанти відповідей

Варіант 1. Теребовля, Звенигород, Галич, Перемишль

Варіант 2. Луцьк, Белз, Теребовля, Володимир

Варіант 3. Дорогобуж, Ярослав, Холм, Галич, Київ.

Варіант 4. Галич, Холм, Львів, Володимир

Запитання 7

Вкажіть сусідні середньовічні держави, які розділили між собою землі Королівства руського після смерті Юрія ІІ Болеслава

варіанти відповідей

Угорщина та Молдова

Польща та Угорщина

Польща та Литва

Литва та Угорщина

Запитання 8

Які твердження стосуються князя Данила Галицького?


1. Отримав від Орди ярлик «на Київ і всю Руську землю», проте в в Києві не оселився.

2. Здійснив поїздку до столиці Золотої Орди, де зустрівся с ханом Батиєм.

3. Приєднав Люблінську землю, частину Закарпаття, переніс свою столицю до Львова.

4. Коронувався як король Русі, вінцем, надісланим от Папою Римським.

5. Очолював оборону Києва під час облоги міста монгольськими ордами.


варіанти відповідей

1, 2, 4

3, 5

2, 4

1, 3, 5

Запитання 9

Останнім правителем Галицько -Волинського князівства став

варіанти відповідей

Лев І

Юрій ІІ Болеслав

Данило Романович

Мстислав Великий

Запитання 10

Галицьку православну митрополію було створено за ініціативи князя

варіанти відповідей

Ярослава Мудрого

Данила Галицького

Лева Даниловича

Юрія І Львовича

Запитання 11

Про діяльність якого князя історик М. Аркас писав: «…Переніс свою столицю у місто Львів, що сам будував ще за батька. Він жив у злагоді з татарами, з ханами їх Ногаєм та Тулабугою ходив на Польщу, …здобув для сина свого Юрія город Люблін. З цими ж таки ханами ходив він і на Литву та на Угорщину… Усіляко старався втримати в Галичині батьківські порядки…»?

варіанти відповідей

Романа Мстиславовича

Данило Галицький

Василько Романович

Лев Данилович

Запитання 12

Данило Романович був коронований

варіанти відповідей

в Дорогочині

у Львові

в Києві

Запитання 13

Вкажіть фотосвітлину, на якій зображена Пантелеймонівська церква ХІІ ст. в Галичі

варіанти відповідей
Запитання 14

Під яким буквами на картосхемі зображено територію Галицько-Волинської держави у ХІІІ ст. ?

варіанти відповідей

А, Д

Д, Г

В, Б

А, Г

Запитання 15

Вкажіть зображення Дорогобужської Богородиці - шедевра галицько-волинського іконопису кінця ХІІ ст.

варіанти відповідей
Запитання 16

на фото зображено

варіанти відповідей

Хотинська фортеця

Луцький замок

Спасо -Преоображенський собор

Успенський собор Києво Печерської лаври

Запитання 17

Вкажіть зображення Данила Романовича Галицького?

варіанти відповідей
Запитання 18

Вкажіть історичні факти, що стосуються правляння Юрія І Львовича

варіанти відповідей

втратив Люблінську землю

створив Галицьку митрополію

приєднав землі Закарпаття

переніс столицю держави до Володимира

опікувався літературою та філософією

Запитання 19

Коли у Галицько- Волинській державі припинилася династія Романовичів?

варіанти відповідей

1264р.

1340р

1349р.

1323р.

Запитання 20

Розташуйте правління князів у хронологічній послідовності:

1. Юрій ІІ Болеслав

2. Данило Романович

3. Лев І Данилович

4. Юрій І Львович

варіанти відповідей

  1,2,3,4

  2,3,4,1

 2,4,3,1

  1,2,4,3

Запитання 21

Яка з архітектурних пам’яток належить до культурної спадщини Галицько-Волинської держави


  

  

  

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест