Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь з двома змінними.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

За 5 зошитів та 2 альбоми заплатили 18 грн. Скільки коштує зошит та альбом, якщо відомо що альбом на 2 грн дорожчий?

а)

1 грн 50 коп. і 3 грн 50 коп.

б)

2 грн і 4 грн

в)

3 грн і 5 грн

г)

2 грн 50 коп. і 3 грн 50 коп.

2.

За 2 олівці та 3 ручки заплатили 12 грн. Скільки коштує олівець і ручка, якщо відомо що ручка на 50 коп. дорожче за олівця?

а)

2 грн 10 коп. і 2 грн 60 коп.

б)

2 грн 30 коп. і 2 грн 80 коп.

в)

2 грн 20 коп. і 2 грн 70 коп.

г)

2 грн 00 коп. і 2 грн 50 коп.

3.

В класі навчаються 35 учнів причому дівчат на 5 більше ніж хлопців. Скільки дівчат і хлопців навчаються в цьому класі?

а)

5 і 30

б)

15 і 20

в)

10 і 25

г)

17 і 18

4.

За дві години робітники виготовили 300 деталей, причому за першу годину – на 40 деталей менше, ніж за другу. Скільки деталей виготовили робітники за першу та за другу годину?

а)

130 і 170

б)

100 і 200

в)

120 і 180

г)

140 і 160

5.

На секцію з волейболу ходять 24 дитини причому хлопчиків в 2 рази більше ніж дівчат. Скільки дівчат та хлопців ходять на волейбольну секцію?

а)

10 і 14

б)

8 і 16

в)

7 і 17

г)

9 і 15

6.

В школі навчаються 520 учнів причому дівчат на 40 більше ніж хлопців. Скільки дівчат і хлопців навчаються в цьому класі?

а)

240 і 280

б)

250 і 270

в)

245 і 275

г)

230 і 290

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. а (1 балів)
3. б (1 балів)
4. а (1 балів)
5. б (1 балів)
6. а (1 балів)