01. Розвиток техніки і технологій

Додано: 4 листопада 2020
Предмет: Трудове навчання, 5 клас
Тест виконано: 66 разів
12 запитань
Запитання 1

Пригадайте, що таке технологія?

варіанти відповідей

Технологія - це сукупність прийомів і способів, або, по-іншому, види робіт, які застосовує людина для виготовлення корисних речей.

Технологія - це види робіт, які застосовує людина для продажу корисних речей

Технологія - це прийомів заробляння коштів на виготовлення корисних речей

Запитання 2

Що розуміють під терміном корисна річ?

варіанти відповідей

Під терміном корисна річ розуміється задоволення власних потреб

Під терміном корисна річ розуміється виріб, який виготовляє і використовує людина для задоволення власних потреб. Усі речі створювалися в результаті копіткої і наполегливої праці людини.

Під терміном корисна річ розуміється речі які створювалися в результаті лінивої праці людини


Запитання 3

Як ви розумієте термін праця?

варіанти відповідей

Працею називається бездіяльність людини, спрямована на виробництво неякісних речей

Працею називається виконання корисної роботи

Працею називається діяльність людини, спрямована на виробництво корисних речей або виконання корисної роботи.

Запитання 4

Що таке технологічна діяльність?

варіанти відповідей

Технологічною діяльністю називають процес виготовлення роботів

Технологічною діяльністю називають процес застосування людиною своєї праці для виготовлення певної продукції або виконання корисної роботи.

Технологічною діяльністю називається робота підприємства, спрямована на перетворення сировини або матеріалів на корисні речі (вироби)

Запитання 5

Що таке технологічна операція?

варіанти відповідей

Технологічною операцією називається вид технологічної діяльності, спрямованої на виконання конкретної роботи.

Технологічною операцією називається спрямована на виробництво корисних речей або виконання корисної роботи процес застосування людиною своєї праці для виготовлення певної продукції або виконання корисної роботи

Технологічною діяльністю називається робота підприємства, спрямована на перетворення сировини або матеріалів на корисні речі (вироби)

Запитання 6

Що називають виробничим процесом?

варіанти відповідей

Виробничим процесом називається робота підприємства, спрямована на перетворення сировини або матеріалів на корисні речі (вироби).

Виробничим процесом називається процес застосування людиною своєї праці для виготовлення певної продукції або виконання корисної роботи

Виробничим процесом називається прийом і способів, або, по-іншому, види робіт, які застосовує людина для виготовлення корисних речей

Запитання 7

Що називається технологічною картою?

варіанти відповідей

У сучасному розумінні під технологією мається на увазі опис прийомів виконання певних видів робіт, їх послідовності, переліку необхідних для цього інструментів, пристроїв, матеріалів та іншої інформації, володіння якою дає можливість виготовити виріб. Зазначаються такі дані в особливому технологічному документі, який  називається технологічною картою.

У сучасному розумінні називається робота підприємства, спрямована на перетворення сировини або матеріалів на корисні речі (вироби)

У сучасному розумінні розуміється виріб, який виготовляє і використовує людина для задоволення власних потреб. Усі речі створювалися в результаті копіткої і наполегливої праці людини

Запитання 8

Що таке знаряддя праці?

варіанти відповідей

Знаряддя праці - інструменти, прилади, пристосування, за допомогою яких виконується певна робота.

Знаряддя праці - не інструменти, прилади, пристосування, за допомогою яких не виконується певна робота

Знаряддя праці - мається на увазі опис прийомів виконання певних видів робіт, їх послідовності

Запитання 9

Що таке пристрій?

варіанти відповідей

Пристрій - за допомогою якого не спрощується, а полегшується процес виготовлення виробу

Пристрій - володіння який дає можливість виготовити виріб. Зазначаються дані в особливому документі

Пристрій - пристосування, обладнання, за допомогою якого спрощується або полегшується процес виготовлення виробу.

Запитання 10

Що таке продукт або об'єкт праці?

варіанти відповідей

Продукт - корисна річ, виріб, що є результатом людської діяльності.

Продукти та інструменти, прилади, пристосування, за допомогою яких виконується певна робота

Продукти та сукупність прийомів і способів, або, по-іншому, види робіт, які застосовує людина

Запитання 11

Що таке техніка?

варіанти відповідей

Техніка - сукупність засобів і знарядь праці, що застосовуються в процесі виготовлення корисних речей.

Техніка - корисна річ, виріб, що є результатом людської діяльності

Техніка - опис прийомів виконання певних видів робіт, їх послідовності, переліку необхідних для цього інструментів, пристроїв, матеріалів та іншої інформації

Запитання 12

Які одиниці вимірювання проставляють на поопераційному ескізі?

варіанти відповідей

км

мм

дм

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест