Руїна

Додано: 28 грудня 2020
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 146 разів
34 запитання
Запитання 1

Укажіть ім’я гетьмана Лівобережної України, обраного «Чорною радою» в Ніжині, який підписав Московські статті, що значно обмежили автономію Гетьманщини

варіанти відповідей

Я. Сомко       

Ю. Хмельницький    

І. Виговський       

І. Брюховецький 

Запитання 2

Укажіть ім’я гетьмана Лівобережжя, який уклав із Московським урядом Глухівські статті, намагався зміцнити гетьманську владу та автономію Гетьманщини і був засланий царським урядом до Сибіру

варіанти відповідей

Д. Многогрішний

І. Самойлович  

І. Скоропадський 

Д. Апостол

Запитання 3

«Нині цей край зруйнований, а війна, ніби гангрена, що все пожирає, обернула найродючішу частину Європи на спорожнілі поля, зарослі бур'яном руїни, на покинуті жителями міста...», — так іноземний автор, характеризуючи Руїну, описав її    

варіанти відповідей

причини

події.    

наслідки   

історичне значення

Запитання 4

Укажіть ім’я легендарного кошового отамана Запорозької Січі, який у часи Руїни виступав як проти татар і турків, так і проти Московської держави і Речі Посполитої

варіанти відповідей

П. Калнишевський    

К. Гордієнко    

Й. Гладкий        

І. Сірко 

Запитання 5

Бахчисарайський мирний договір був укладений:


варіанти відповідей

у 1668 р.       


у 1672 р.     

у 1676 р.       

у 1681 р.

Запитання 6

Вічний мир між Росією та Річчю Посполитою був укладений:


варіанти відповідей

у 1686 р.    


у 1687 р.      

у 1702 р.        

у 1709 р.

Запитання 7

Укажіть ім’я гетьмана, який кілька разів отримував булаву — і під зверхністю Московської держави, і під зверхністю Туреччини.


варіанти відповідей

Я. Сомко        


Ю. Хмельницький        

І. Виговський      

І. Брюховецький

Запитання 8

Укажіть ім’я гетьмана, який підписав Гадяцький трактат із Польщею та розбив московське військо в битві під Конотопом.


варіанти відповідей

Я. Сомко        

М. Пушкар                 

І. Виговський      

І. Брюховецький


Запитання 9

Що було спільним для Андрусівського перемир’я та «Вічного миру»?варіанти відповідей

підпорядкування Правобережної України Речі Посполитій

закріплення передання Поділля під владу турецького султана

передання Запорозької Січі під протекторат Московської держави

укладання між Річчю Посполитою та Османською імперією

Запитання 10

«Великий згін» населення Правобережної Гетьманщини здійснював гетьманваріанти відповідей

Ю. Хмельницький    

І. Брюховецький     

І. Самойлович    

І. Мазепа

Запитання 11

Оборону якого міста описано в уривку з історичного джерела:

«Понад місяць тривала облога, місто запекло боронилося, ніби знало, доки стоятиме велична столиця гетьмана Богдана, доти й житиме віра в те, що минуться незгоди»?варіанти відповідей

Гадяча        

Глухова  

Чигирина     

Батурина

Запитання 12

Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?

«Зміцнивши свої позиції на Правобережжі, відчуваючи підтримку могутньої держави, на чолі війська переходить на лівий берег Дніпра. Після вбивства козаками Івана Брюховецького його проголошують гетьманом усієї України».варіанти відповідей

І. Виговського 

П. Дорошенка     

Ю, Хмельницького   

І Мазепу

Запитання 13

Гадяцький трактат був укладений:


варіанти відповідей

у 1658 р.       

у 1660 р.     

у 1663 р.     

у 1667 р.

Запитання 14

Який період козацької доби історії України характеризує тогочасний вислів: «що козак, то був полковник, що сотник — то гетьман»?

варіанти відповідей

«героїчних (морських) походів козаків»

козацько-селянських повстань 20–30-х рр. ХVІІ ст.

«руйнування» Української козацької держави — Гетьманщини

 Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького

Запитання 15

Діяльність якого гетьмана можна характеризувати, спираючись на подану карту?

варіанти відповідей

І. Виговського

Ю. Хмельницького

П. Дорошенка

І. Самойловича

Запитання 16

Кого називають "сонцем Руїни" ?

варіанти відповідей

Ю. Хмельницького

П. Дорошенка

І. Самойловича

І. Виговського

Запитання 17

У якомі місті відбулась Чорна рада 1663 р.?

варіанти відповідей

Чигирин

Ніжин

Глухів

Конотоп

Запитання 18

Які сусідні держави зазіхали на українські землі у добу "Руїни"? (3 відповіді)

варіанти відповідей

Річ Посполита

Швеція

Молдовське князівство

Османська імперія

Московія

Валахія

Запитання 19

Яка держава таємно підтримувала полтавського полковника М. Пушкаря та кошового отамана Я. Барабаша в їхньому повстанні проти гетьмана І. Виговського?

варіанти відповідей

Московське царство

Річ Посполита

Кримське ханство

Шведське королівство

Запитання 20

Відмінність умов польсько-московського «Вічного миру» (1686 р.) від умов Андрусівського перемир’я (1667 р.) полягала в тому, що одноосібну зверхність московського царя визнано над

варіанти відповідей

Правобережною Україною.

Чернігово-Сіверською землею.

Лівобережною Україною

Запоріжжям.

Запитання 21

На карті суцільною жирною лінією позначено розподіл українських земель між

варіанти відповідей

Річчю Посполитою та Османською імперією.

Османською імперією та Великим князівством Литовським.

Великим князівством Литовським і Московським царством.

Московським царством і Річчю Посполитою

Запитання 22

Уривок із якого договору подано нижче?

«На стороні його королівської величності — від Дніпра, що під Києвом, і... до Путивльського рубежу ніякого міста, ні волості... від нинішнього часу належати не буде... А внизу по Дніпру земля, що називається Запороги, і тамтешні козаки... мають бути під високою рукою обох великих государів... Місто Київ на сторону Речі Посполитої має бути віддане... через два роки, від нинішнього договору рахуючи...»

варіанти відповідей

Зборівського договору 1649 р.

Білоцерківського договору 1651 р

Гадяцького договору 1658 р.

Андрусівського договору 1667 р.

Запитання 23

Яку назву отримали події, описані в уривку з історичного джерела:

«На Україні настала тепер лиха година. Було таке безладдя, що кожний робив, що хотів. Із заходу шарпали Україну польські війська, з півночі й від сходу — московські... а з півдня набігали турки й татари. До того ж Україна розділилася на дві частини... На Лівобережній вибрали одного гетьмана, на Правобережній — іншого...»?

варіанти відповідей

«Хмельниччина»

«Коліївщина»

«Великий згін»

«Руїна»

Запитання 24

Бахчисарайський договір 1681 р., що вирішував долю Правобережної України, укладено турецьким султаном із

варіанти відповідей

австрійським цісарем.

польським королем.

шведським королем.

московським царем.

Запитання 25

Хто з гетьманів кинув клич: «Хто хоче в мою компанію?», що став підставою для створення нових (компанійських) регулярних козацьких підрозділів?

варіанти відповідей

І. Виговський

І. Брюховецький

П. Дорошенко

Д. Многогрішний

Запитання 26

Перемога українсько-татарських військ над московськими військами в битві під Конотопом відбулася

варіанти відповідей

1648 р.

1649 р.

1651 р.

1659 р

Запитання 27

Про формування населення якого регіону йдеться в уривку з історичного джерела:

«Наші діди, батьки, брати і родичі, і ми самі поприходили з різних гетьманських і задніпрянських міст в Україну на закликання бєлгородських та курських воєвод, котрі запевняли нас царським словом – не відбирати від нас наших вольностей. Вони веліли селитися нам, щоб ми захистили собою московські українські міста по Бєлгородській лінії в диких степах на татарських займищах…»?

варіанти відповідей

Лівобережної України

Слобідської України

Південної України

Правобережної України

Запитання 28

За умовами Гадяцьких пунктів (1658 р.) Гетьманщина у складі трьох воєводств мала ввійти до оновленої Речі Посполитої на правах її федеративної частини – Великого к нязівства Руського.

Укажіть назви цих воєводств. (3)

варіанти відповідей

Волинське

Чернігівське

Київське

Подільське

Руське

Брацлавське

Запитання 29

«Вони... приговорили та постановили мир на тринадцять років під корисними умовами для обох монархій; покривджено тільки козаків, оскільки постановлено в тих пактах, щоб низові запорозькі козаки лишались у послушенстві обох монархій...», - так Самійло Величко охарактеризував

варіанти відповідей

«Вічний мир»

Андрусівське перемир’я.

Зборівський договір.

Гадяцькі пункти.

Запитання 30

Портрет якого гетьмана?

варіанти відповідей

Ю.Хмельницький

Д. Многорішний

П.Дорошенко

І.Виговський

Запитання 31

«…розділили Україну навпіл і хочуть нашу отчизну, милу Україну, занедбати», – так П. Дорошенко схарактеризував домовленості московського царя й польського короля за...

варіанти відповідей

«Березневими статтями»

Андрусівським перемир’ям.

Гадяцьким договором.

Віленським перемир’ям.

Запитання 32

Визначте ознаки господарського життя й політичного устрою Слобідської України в другій половині XVII ст.

варіанти відповідей

дія права займанщини

відсутність посади гетьмана

існування полково-сотенного устрою

зобов’язання українських переселенців сплачувати податок на землю та господарські промисли

поширення в більшості міст магдебурзького права

заборона московським «служилим людям» бути власниками земельних ділянок

використання в сільськогосподарському виробництві праці кріпосних селян

Запитання 33

«У другій половині серпня відбулися вирішальні за своєю трагічністю події. Залога міста після майже півторамісячної облоги не витримала щоденних штурмів... Коли турки увійшли в місто, пролунав страшенної сили вибух: то вогонь дістався запасів пороху... Отак... перетворено на руїну серце Української козацької держави...»

Турки під час походу «на серце Української козацької держави» як знамено використовували ім’я гетьмана

варіанти відповідей

П. Дорошенка.

П. Тетері.

Ю. Хмельницького.

І. Виговського.

Запитання 34

Перший український гетьман, який у 1665 здійснив візит до Москви: 

варіанти відповідей

Ю.Хмельницький

П.Тетеря

І.Брюховецький

Д.Многогрішний

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест