Рух і здоров’я. Загартовування організму. Психічна саморегуляція.

Додано: 5 травня 2020
Предмет:
Тест виконано: 29 разів
13 запитань
Запитання 1

До методів визначення фізичного розвитку людини відноситься:  

варіанти відповідей

A.  антропометрія

B.  вимірювання температури тіла 

C.  вимірювання артеріального тиску 

D.  визначення пульсу 

E.  підрахунок числа дихальних рухів

Запитання 2

Наука про здоров’я, покликана вивчати механізм підтримки і зберігання стану здоров’я, засоби збільшення тривалості життя, зберігання працездатності - це...  

варіанти відповідей

A.  геронтологія 

B.  геріатрія 

C.  фізіологія 

D.  патологія 

E.  валеологія  

Запитання 3

Під час обходу палатна медична сестра виявила, що молодша медична сестра невчасно перестелила ліжко хворого і зробила зауваження в присутності хворих. Яке порушення вона здійснила?  

варіанти відповідей

A.  Лікувально -охоронного режиму 

B.  Етико- деонтологічних принципів 

C.  Санітарно-гігієнічного режиму 

D.  Правил внутрішнього розпорядку 

Е. Субординації  

Запитання 4

Під час обходу палатна медична сестра виявила, що молодша медична сестра невчасно перестелила ліжко хворого і зробила зауваження в присутності хворих. Яке порушення вона здійснила?  

варіанти відповідей

A.  Лікувально -охоронного режиму 

B.  Етико- деонтологічних принципів 

C.  Санітарно-гігієнічного режиму 

D.  Правил внутрішнього розпорядку 

Е. Субординації  

Запитання 5

Медична сестра навчає пацієта принципам здорового способу життя. Який метод формування здорового способу життя належить до засобів фізичного впливу на здоров’я?

варіанти відповідей

A.  Аутотренінг 

B.  Санація вогнищ хронічної інфекції 

C.  Ходьба

D.  Особиста гігієна 

E.  Раціональне харчування  

Запитання 6

До якої групи, згідно з міжнародною класифікацією належать люди у віці 45-50 років?  

варіанти відповідей

A.  До групи середнього віку. 

B.  До групи похилого віку; 

C.  До групи старечого віку; 

D.  До групи довгожителів; 

E.  До молодого віку.

Запитання 7

Пацієнт ігнорує факт хвороби, вплив негативних чинників на здоров’я, відмовляється від рекомендацій лікаря щодо лікування. Назвіть варіант ставлення до хвороби.  

варіанти відповідей

A.  утилітарне 

B.  зверхнє 

C.  поринання в хворобу 

D.  негативне

E.  іпохондричне 

Запитання 8

Пацієнт ігнорує факт хвороби, вплив негативних чинників на здоров’я, відмовляється від рекомендацій лікаря щодо лікування. Назвіть варіант ставлення до хвороби.  

варіанти відповідей

A.  утилітарне 

B.  зверхнє 

C.  поринання в хворобу 

D.  негативне

E.  іпохондричне 

Запитання 9

У зональному просторі людини виділяється такі зони: інтимна, особиста, соціальна, суспільна. Яка із них розділяє лектора і аудиторію слухачів?  

варіанти відповідей

A.  Соціальна 

B.  Суспільна 

C.  Інтимна 

D.  Особиста 

E.    Надінтимна  

Запитання 10

Медична сестра  проводить бесіду з молодим подружжям. Що Ви віднесете до внутрішніх чинників ризику розвитку захворювань?  

варіанти відповідей

A.  Генетично-спадкову схильність 

B.  Шкідливі звички 

C.  Забруднення зовнішнього середовища 

D.  Гіподинамію 

E.  Нераціональне харчування  

Запитання 11

Які вікові межі складають групу осіб середнього віку згідно міжнародної класифікації?  

варіанти відповідей

A.  75-90 років 

 

B.  45-59 років 

C.  60-74 роки 

D.  90 років і більше 

E.  20-45 років 

Запитання 12

Основними принципами охорони здоров’я населення є: 

варіанти відповідей

A.  дотримання прав людини у сфері охорони здоров’я;

B.  пріоритет профілактичних заходів;

C.  доступність медичної допомоги;

D.  відповідальність держави й органів управління за здоров’я громадян;

E.  усе перелічене.

Запитання 13

Міжнародна класифікація хвороб — це: 

варіанти відповідей

A.   перелік найменувань хвороб у певному порядку;

B.  перелік діагнозів у певному порядку;

C.  перелік симптомів, синдромів й окремих станів;

D.   система рубрик, в які окремі патологічні стани включені відповідно до певних критеріїв;

E.  перелік найменувань хвороб, діагнозів і синдромів, розміщених у певному порядку.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест