18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Руські князівства у складі інших держав

Додано: 16 квітня
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 95 разів
24 запитання
Запитання 1

Коли було підписано Кревську унію?

варіанти відповідей

1385 р.

1835 р.

1485 р.

1300 р.

Запитання 2

Наслідками Кревської унії було:

3 варіанти відповідей

варіанти відповідей

Литовське князівство втрачало свою самостійність

Збільшення території Польщі за рахунок литовських та руських земель

польське королівство втрачало свою самостійність

українські землі змогли відновити свою незалежність


Землі Русі перетворювалися на об’єкт феодальної колонізації польською знаттю

Запитання 3

Унія — це..

варіанти відповідей

церковна угода

Об'єднання, союз двох або кількох

монархічних держав під владою однієї династії. 

це «пpаво жити по своїх законах, самим собі ставити закони, а не жити по чужих законах і під чужою владою» 

земля, яка у свою чергу поділялася між Росією та Молдовою

Запитання 4

За Кревською унією, литовський князь Ягайло мусив…

варіанти відповідей

одружитись з литовською князівною

 перенести столицю в інше місто

перейти в католицизм

Запитання 5

Кревську унію було укладено:

варіанти відповідей

між Литвою і Угорщиною

між Польщею і Московською державою

 між Литвою і Польщею

Запитання 6

У якому місті була укладена династична унія між Литвою та Польщею у 1385 році

варіанти відповідей

Люблін

Варшава

Вільно

Крево

Запитання 7

"Великий князь Ягайло хрестився за католицьким обрядом під ім’ям Владислава, одружився з польською королевою Ядвігою та став королем Польщі"


Про яку подію йде мова?

варіанти відповідей

Люблінська унія

Тевтонський союз

Кревська унія

Литовська унія

Запитання 8

Які українські зхемлі увійшли до складу Великого князівства литовського

(3 варіанти)

варіанти відповідей

Волинь

Київщина

Поділля

Чернігівщина

Галичина

Запитання 9

Укладення Кревської унії (1385 р.) призвело до

варіанти відповідей

появи вотчинної форми землеволодіння.

поширення впливу католицької церкви.

виникнення українського козацтва.

ліквідації удільного устрою.

Запитання 10

Остаточна ліквідація Київського удільного князівства у складі Великого князівства Литовського відбулася в

варіанти відповідей

1362р.

1385р.

1449р.

1471р.

Запитання 11

Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«...государ Ягайло, великий князь, з усіма своїми ще нехрещеними братами, ближніми, ...що проживають на його землях, жагуче бажає й просить прийняти їх у католицьку віру святої римської церкви... Нарешті, князь Ягайло обіцяє свої литовські й руські землі навік приєднати до королівства Польського».

У якій угоді були зазначені ці умови?

варіанти відповідей

Кревській унії 1385 р.;

Городельській унії 1413р.;

Люблінській унії 1569 р.;

Берестейській унії 1596 р.

Запитання 12

Кревська унія передбачала ?

(три правильних відповіді)

варіанти відповідей

Шлюб Ягайла і Ядвіги.

Союз з Московським царством.

Спільну боротьбу проти Золотої Орди.

 Спільну боротьбу проти Тевтонського ордену.

Об'єднання Литви та Польщі

Запитання 13

Коли було укладено Городельську унію ?варіанти відповідей

1413

 1385

1362

1410

Запитання 14

Який зовнішній фактор відіграв вирішальну роль у приєднанні земель колишньої Київської Русі до Великого князівства Литовського?

варіанти відповідей

монгольське іго (ярмо)

експансія німецьких хрестоносців 

династична унія Литви та Польщі

утворення Московської держави

Запитання 15

В якій битві литовсько-руські війська розбили монголо-татар?

варіанти відповідей

під Жовтими водами; 

під Синіми Водами; 

 на Куликовому полі;

 у Грюнвальдській битві

Запитання 16

Інкорпорація це

варіанти відповідей

місцеве населення

включення до складу, приєднання

підписання документів королем

грамота - дозвіл

Запитання 17

Визначте характерні риси суспільно-політичного життя Великого князівства Литовського в ХІV - ХV ст. (три відповіді)

варіанти відповідей

надання литовській і польській мовам статусу офіційних

збереження судочинства на основі норм "Руської правди"

поступова ліквідація удільного устрою земель 

формування нової суспільної верстви - реєстрового козацтва 

укладення уній із Польським королівством

збереження язичництва як державної релігії 

запровадження кріпацтва

Запитання 18

У якому році відбулась "битва народів" (Грюнвальдська битва)

варіанти відповідей

1385

1410

1411

1444

Запитання 19

На приєднаних українських землях литовці діяли за принципом:

варіанти відповідей

«Навік приєднати всі землі до Корони Польської»

«Ми старовини не рушимо і новини не вводимо»

«Зруйнувати старі порядки» 

«Ми вводимо польські закони та порядки» 

Запитання 20

Кримьске ханство утворилось внаслідок розпаду:

варіанти відповідей

Київської Русі

Золотої Орди

Великого князівства Литовського

Османської імперії

Запитання 21

Столицею Кримського ханства було місто:


варіанти відповідей

Кафа

Бахчисарай

Гезльов

Перекоп

Запитання 22

Як називалась держава, яка виникла в південно-західній частині Криму?

варіанти відповідей

Солхат

Кафа

Феодоро

Бахчисарай

Запитання 23

В якому році кримський хан Менглі Гірей став залежним від турецького султана?

варіанти відповідей

1430 р.

1449 р.

1475 р.

1478 р.

Запитання 24

До складу яких держав увійшли українські землі із середини XIV ст. до сер.XVIст. (6 відповідей)

варіанти відповідей

Османської імперії 

Новгородської республіки

Молдовського князівства

Священної Римської імперії

Московського князівства

Угорського королівства

Польського королівства


Великого князівства Литовського

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест